DO6TEPR03 Současné právní myšlení VI.

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: z.
Garance
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Předpoklady
Žádné zvláštní předpoklady.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem předmětu je seznámit studenty s významnými problémy současné filosofie práva. Hlavní metodou práce bude četba textů a následně jejich analýza ve skupině. Budeme číst odborné texty v angličtině. Studenti by zde měli rozvinout svoji schopnost kriticky porozumět teoretickému textu. Kurz bude také rozvíjet schopnost právní argumentace.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen: 1) základní orientace v hlavních problémech současné filosofie práva; 2) četba teoretického textu s porozuměním 3) kritické myšlení o abstraktních tématech 4) právní argumentace
Osnova
  • 1) Sdílené úmysly (Michael Bratman); 2) Teorie plánování (Scott Shapiro); 3) Donucovací moc práva (Fred Schauer); 4) Kantovství a soukromé právo (Arthur Ripstein); 5) Morální realismus I. (Ronald Dworkin); 6) Morální realismus II. (Matthew Kramer).
Výukové metody
čtecí skupina
Metody hodnocení
aktivní účast

  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DO6TEPR03