DOPVPE01 Vybrané společné politiky EU

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem předmětu je hlubší porozumění společných politik EU doprovázejících a rozvíjejí jednotný vnitřní trh založený na hospodářských politikách.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- vztáhnout jednotlivé společné politiky k základním svobodám jednotného vnitřního trhu,
- zkoumat vybranou politiku a její právní rámec,
- zohlednit společné politiky při psaní disertační práce.
Osnova
 • Osnova:
 • 1. hospodářské politiky jako doprovod vnitřního trhu,
 • 2. rozpočet EU - příjmy,
 • 3. rozpočet EU - výdaje,
 • 4. tvorba rozpočtu a povaha rozpočtu EU,
 • 5. zemědělská politika EU,
 • 6. regionální politika EU,
 • 7. politika ochrany životního prostředí EU,
 • 8. soutěžní politika - kartelové právo,
 • 9. soutěžní politika - omezení státních podpor,
 • 10. soutěžní politika - demonopolizace,
 • 11. jednotná měna EU - zavedení, principy,
 • 12. jednotná měna EU - fungování, krize, hrozba dezintegrace.
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Analýza dílčího tématu ve vazbě na téma disertační práce.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.