DOPVPE02 Prostor svobody, bezpečnosti a práva

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: prof. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je hlubší porozumění politik a právního rámce Evropské unie doprovázející hospodářskou integraci (předměty jednotný vnitřní trh a společné politiky) označovaných jako prostor svobody, bezpečnosti a práva.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování předmětu schopen:
- uvědomovat si právní souvislosti hospodářské integrace,
- vysvětlit možnosti a meze spolupráce členských států a harmonizace v záležitostech mimo hospodářství,
- při zpracování disertační práce zohlednit angažmá EU v oblasti svobody, bezpečnosti a práva.
Osnova
 • Osnova:
 • (1) původ a vývoj angažmá EU v oblastech mimo hospodářství,
 • (2) role jiných mezinárodních organizací a struktur,
 • (3) bývalý třetí pilíř EU, komunitarizace, zvláštnosti
 • (4) spolupráce členských států EU v oblasti civilní justice,
 • (5) spolupráce členských států v oblasti trestní justice,
 • (6) policejní spolupráce členských států,
 • (7) tzv. schengenský systém,
 • (8) víza, migrace,
 • (9) azylová politika EU,
 • (10) role základních práva v oblasti bývalého třetího pilíře,
 • (11) společná zahraniční politika,
 • (12) společná obranná politika, resp. role NATO.
Literatura
 • Borders in Central Europe after the Schengen agreement. Edited by Tomáš Havlíček - Milan Jeřábek - Jaroslav Dokoupil. Cham, Switzerland: Springer International Publishing AG, 2018. x, 239. ISBN 9783319630151. info
 • EU immigration and asylum law : a commentary. Edited by Kay Hailbronner - Daniel Thym. Second edition. München: C.H. Beck, 2016. xxi, 1638. ISBN 9783848712854. info
 • BOCCARDI, Ingrid. Europe and Refugees: Towards an EU Asylum Policy. London: Kluwer Law International, 2002. info
Výukové metody
Konzultace
Metody hodnocení
Seminární práce - rozbor dílčí problematiky, zpravidla související s tématem diplomové práce.
Další komentáře
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Poznámka k četnosti výuky: konzultace.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.