DOPVPE04 Finanční, měnové a rozpočtové otázky EU

Právnická fakulta
podzim 2023
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Solidní obecná znalost práva EU
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámit studenty s aktuálními problémy EU v oblasti finanční, měnové a rozpočtové. Seznámit je rovněž se specifickými způsoby jejich řešení v právu EU.
Výstupy z učení
Studenti budou schopni porozumět velmi zvláštním právním nástrojům používaným institucemi EU a členskými státy k řešení problémů v uvedených oblastech.
Osnova
  • 1. Problémy jednotné měny EURO. Eurozóna a její správa.
  • 2. Bankovní unie EU.
  • 3. Rozpočtová kázeň členských států. Tzv. Fiskální pakt.
Literatura
  • TÝČ, Vladimír. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii z hlediska jejího dopadu na právní řád ČR. Acta Universitatis Carolinae/Iuridica, Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2012, č. 1, s. 109-117. ISSN 0323-0619.
  • TÝČ, Vladimír. Základy práva Evropské unie pro ekonomy. 7. aktualiz. a dopl. Praha: Linde, 2017.
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
zkouška ve formě pohovoru
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, jaro 2024.