DOPVPM06 Právo Světové obchodní organizace

Právnická fakulta
podzim 2020
Rozsah
0/0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
není
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Světová obchodní organizace je jedním z klíčových hybatelů právní regulace mezinárodního obchodu. Kurz poskytne studentům komplexní znalost práva WTO. Klíčovými tématy jsou: režimy (MFN, národní režim), tarifní a netarifní překážky, obecná řešení a výjimky, analýza jednotlivých dohod WTO, podpory, udržitelný rozvoj, řešení sporů.
Výstupy z učení
Student bude po absolvování kursu schopen: - popsat současné trendy v oblasti právní regulace mezinárodního obchodu (protekcionismus a liberalizaci); - analyzovat faktory, které ovlivňují současnou právní regulaci mezinárodního obchodu - aplikovat teoretické poznatky na praktické problémy - vysvětlit mechanismus řešení sporů v rámci WTO
Osnova
 • 1 Úvod 2. Liberalizace a protekcionismus. 3. Analýza dohody GATT. Základní režimy a jejich identifikace. Tariff only regim a výjimky z něj. Podpory a jejich dovolenost. 4. Mechanismy řešení sporů v rámci WTO. 5. Případová studie.
Literatura
  povinná literatura
 • Materiály WTO včetně případových studií na www.wto.org
 • na úvodní semináři jsou studentům zadány aktuální materiály pro studium; rovněž se předpokládá, že oni sami si vytvoří doporučený seznam literatury
  doporučená literatura
 • G. Sampson, The Role of the World Trade Organization in Global Governance. United Nations University Press, 2001.
 • Trebilcock, M.J., Howse, R. The regulation of International Trade, Routledge, London, 2012
Výukové metody
teoretická příprava, konzultace, skupinový projekt, případová studie
Metody hodnocení
závěrečný projekt - případová studie

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2020/DOPVPM06