DOPVPM09 Mezinárodní právo soukromé v rozhodčím řízení

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Klára Drličková, Ph.D.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Předpoklady
Základní přehled o mezinárodním rozhodčím řízení.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem tohoto předmětu je analýza jednotlivých přístupů k určování práva rozhodného pro meritum sporu v rozhodčím řízení, jejich kritické zhodnocení a navržení vhodného řešení. Pozornost bude věnována i použití kolizních norem evropského mezinárodního práva soukromého (nařízení Řím I, nařízení Řím II).
Výstupy z učení
Po absolvování tohoto předmětu bude student schopen:
identifikovat a analyzovat existující přístupy k určení práva rozhodného pro meritum sporu v mezinárodním rozhodčím řízení; srovnat v tomto ohledu soudní a rozhodčí řízení; analyzovat otázku použití nařízení Řím I a Řím II v mezinárodním rozhodčím řízení; kriticky zhodnotit exsitující přístupy k určení práva rozhodného; navrhnout nejvhodnější přístup.
Osnova
 • Přístupy k určení práva rozhodné pro meritum sporu v mezinárodním rozhodčím řízení.
 • Srovnání se soudním řízením.
 • Použití nařízení Řím I a Řím II rozhodci.
 • Zhodnocení existujících přístupů.
Literatura
  povinná literatura
 • KluwerArbitration http://www.kluwerarbitration.com/
 • MOSES, Margaret L. The principles and practice of international commercial arbitration. Third edition. Cambridge: Cambridge University Press, 2017. xx, 411. ISBN 9781316606285. info
 • BLACKABY, Nigel a Constantine PARTASIDES. Redfern and Hunter on international arbitration. Edited by Alan Redfern - Martin Hunter. Sixth edition. Oxford: Oxford University Press, 2015. lxxiv, 859. ISBN 9780198714255. info
 • BORN, Gary. International commercial arbitration. 2nd ed. Alphen aan den Rijn: Kluwer Law International, 2014. lxxvi, 152. ISBN 9789041152206. info
 • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. 3. aktualizované. Praha: Wolters Kluwer Česká republika, 2013. 400 s. 1182 svazek. ISBN 978-80-7478-004-2. info
 • LEW, Julian D. M., Loukas A. MISTELIS a Stefan KRÖLL. Comparative international commercial arbitration. The Hague: Kluwer Law International, 2003. xxxv, 953. ISBN 9041115684. info
Výukové metody
Studium zadané literatury, skupinová diskuse
Metody hodnocení
Prezentace vybraného tématu předem schváleného vyučujícím na společném semináři, diskuse nad prezentovanými tématy

 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DOPVPM09