DPL7DIS08 Praca doktorska I - artykuł naukowy opublikowany lub przyjęty do publikacji w trakcie semestru

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 5 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět je součástí tématického bloku Disertační práce I. Účelem předmětu je vést studenta k samostatné tvůrčí práci, formulování vlastních závěrů, rozvíjení schopnosti komplexně zpracovat dílčí problematiku.
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu.
Literatura
  • Literatura bude projednána se školitelem ve vazbě na téma článku.
Výukové metody
konzultace
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v němž bude projednán obsah odborného článku.
Vyučovací jazyk
Polština
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/DPL7DIS08