DPVP04 Příprava disertační práce - odborný článek v semestru publikovaný nebo přijatý k publikaci v zahraničí (mimo SR)

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 4 kr. Ukončení: k.
Vyučováno prezenčně.
Garance
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 26 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět doplňuje tématický blok Příprava disertační práce. Účelem předmětu je rozšiřovat schopnosti studenta k samostatné tvůrčí práci, prohlubovat schopnost komplexního zpracování dílčí problematicky související s předmětem disertační práce a formulace vlastních závěrů a názorů v cizím jazyce.
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu.
Literatura
  • Literatura bude projednána se školitelem ve vazbě na téma článku.
Výukové metody
konzultace se školitelem
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v jehož rámci student projedná se školitelem předkládaný článek.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DPVP04