DPVP05 Příprava disertační práce - rešerše odborné literatury

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Předpoklady
! DPVP05 Příprava DP - rešerše
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět doplňuje tématický blok Příprava disertační práce. Účelem tohoto předmětu je rozvíjení schopnosti studenta využívat pomocné nástroje vědecké práce. Závěrem předmětu budou studenti schopni orientovat se ve vědeckých pramenech a vybírat je pro potřeby vědecké práce.
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu.
Literatura
  • Literatura bude projednána se školitelem.
Výukové metody
diskuze se školitelem
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v jehož rámci bude projednána zpracovaná rešerše.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.