DPVP06 Příprava disertační práce - recenze v semestru publikovaná nebo přijatá k publikaci v odborném tisku

Právnická fakulta
jaro 2013
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (cvičící)
Garance
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc.
Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 22 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět doplňuje tématický blok Příprava disertační práce. Účelem předmětu je rozvíjení kritického myšlení studenta, jeho schopnosti vymezit podstatné znaky odborného díla a pochopit jeho podstatu.
Osnova
  • Osnova je zpracována individuálně po dohodě se školitelem v rámci individuálního studijního plánu. Publikaci k recenzi vybere student v dohodě se školitelem.
Literatura
  • Publikace k recenzování bude projednána se školitelem.
Výukové metody
diskuze se školitelem
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, v jehož rámci bude projednána zpracovaná recenze.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.