DPVP13 Evropské daňové právo

Právnická fakulta
jaro 2022
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D.
Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Dodavatelské pracoviště: Katedra finančního práva a národního hospodářství - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět vede posluchače k poznání a orientaci v daňových soustavách a jejich právních regulaci evropských zemí. Zvláštní pozornost je věnována otázkám harmonizace, spolupráce při správě daní a vymáhání daňových pohledávek a problematice zamezení dvojího zdanění. Na konci kurzu bude student schopen: - orientovat se v daňových soustavách evropských zemí - komparovat právní regulaci v jednotlivých zemích s právní regulací v ČR - aplikovat smlouvy o zamezení dvojího zdanění - interpretovat evropské směrnice týkající se daňového práva a sledovat jejich inkorporaci do národních právních řádů - rozumět mezinárodní spolupráci při správě daní a vymáhání daňových pohledávek.
Výstupy z učení
Na konci kurzu bude student schopen: - orientovat se v daňových soustavách evropských zemí - komparovat právní regulaci v jednotlivých zemích s právní regulací v ČR - aplikovat smlouvy o zamezení dvojího zdanění - interpretovat evropské směrnice týkající se daňového práva a sledovat jejich inkorporaci do národních právních řádů - rozumět mezinárodní spolupráci při správě daní a vymáhání daňových pohledávek.
Osnova
  • Daňové systémy evropských zemí Harmonizace daňových systémů - směrnice a nařízení týkající se daňového práva a inkorporace do národních právních řádů Spolupráce při správě daní a vymáhání daňových pohledávek Zamezení dvojího zdanění
Literatura
  • další aktuální knižní a časopisecká literatura
  • KOSIKOWSKI, Cezary. Financial law of the European Union. Białystok: Temida 2, 2008. 227 s. ISBN 9788389620415. info
  • RADVAN, Michal, Petr MRKÝVKA, Ivana PAŘÍZKOVÁ a Dana ŠRAMKOVÁ. Finanční právo a finanční správa - berní právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 509 s. ISBN 9788072392308. info
  • KOSIKOWSKI, Cezary. Prawo finansowe w Unii Europejskiej. Wyd. 1. Bydgoszcz: Oficyna wydawnicza Branta, 2008. 241 s. ISBN 9788360186688. info
  • BRZEZIŃSKI, Bogumił, Jan GŁUCHOWSKI a Cezary KOSIKOWSKI. Harmonizacja prawa podatkowego Unii Europejskiej i Polski. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1998. 313 s. ISBN 8320811244. info
Výukové metody
individuální konzultace, přednášky s diskuzí
Metody hodnocení
Student se v rámci své seminární práce zaměří na vybraný daňový institut a podle zvoleného kriteria vybere okruh právních řádů, v rámci kterých provede komparaci se závěry směrem k národní právní úpravě. Je třeba, aby student kontaktoval vyučujícího a dohodl s ním téma práce a podrobné podmínky.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, jaro 2016, podzim 2016, jaro 2017, podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, podzim 2022, jaro 2023.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2022/DPVP13