DSDNEM3 Druhý jazyk - Němčina

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
PhDr. Eva Šrámková (cvičící)
Mgr. Štěpánka Bilová, Ph.D. (pomocník)
Garance
PhDr. Eva Šrámková
Oddělení Centra jazykového vzdělávání na Právnické fakultě - Fakultní oddělení celoškolských kateder - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Lenka Pavlíková
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Mateřské obory/plány
předmět má 28 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Předmět není zaměřen na komplexní zvládnutí cizího jazyka ve všech jeho složkách (čtení, psaní, mluvení, poslech), ale výhradně na schopnost čtení, resp. porozumění odborným textům , zejména odborné literatury a judikatury. Cílem je rozvinout takové dovednosti, které studentům rozšíří možnosti využití zahraničních pramenů při své odborné vědecké činnosti, zejména při přípravě disertační práce, a to i s využitím jazykovým pomůcek (slovníky, elektronické překladače a další elektronické pomůcky). Předmět není zacílen na znalost cizího jazyka jako takovou, ale jen na schopnost využít cizojazyčné odborné zdroje.
Výstupy z učení
Výstupem by měla být schopnost studenta porozumět cizojazyčným odborným textům na takové rovni, aby jich mohl využít při své odborné práci, byť by to bylo za použití jazykových pomůcek (slovníky a překladače, včetně elektronických).
Osnova
  • Bude určena individuálně dle výzkumného zaměření disertace a dle úrovně dosavadní znalosti jazyka. .
Literatura
    doporučená literatura
  • BROX, Hans. Allgemeiner Teil des BGB. 24., neubearb. Aufl. Köln: Carl Heymanns Verlag, 2000. xxv, 390. ISBN 3452246388. info
    neurčeno
  • BROX, Hans. Allgemeines Schuldrecht. Edited by Wolf-Dietrich Walker. 35., aktualis. Aufl. München: Verlag C.H. Beck, 2011. xxix, 446. ISBN 9783406617447. info
  • CREIFELDS, Carl. Rechtswörterbuch. Edited by Klaus Weber - Dieter Guntz. 19., neu bearbeitete Aufl. München: C.H. Beck, 2007. xviii, 148. ISBN 9783406553929. info
Výukové metody
Samostatné studium odborné literatury. Konzultace s vyučujícím. Práce s jazykovými pomůckami.
Metody hodnocení
Zápočet je udělen na základě posouzení schopnosti porozumění obsahu odborného textu z oblasti výzkumného zaměření disertace.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/DSDNEM3