LA304 Disertace II

Právnická fakulta
podzim 2012
Rozsah
0/0. Ukončení: -.
Vyučující
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
JUDr. Mgr. Antonín Špiruda, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
Garance
JUDr. Alena Kliková, Ph.D.
Kontaktní osoba: Mgr. Naděžda Špirudová
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky předmětu Disertační práce II. je poskytovat odborné konzultace studentům v průběhu psaní jejich disertačních prací.
Osnova
  • Poskytování konzultací během psaní disertace na odborná témata.
Literatura
  • MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 4., aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 477 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 326. ISBN 978-80-210-4619-1. info
Výukové metody
prezentace, konzultace
Metody hodnocení
Po zpracování bude práce klasifikována na stupnici A-F.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2013, podzim 2014.