LI102Zk Soukromé právo ICT

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Radim Charvát, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem modulu je seznámit studenty s vybranými instituty soukromého práva ICT, a to v kontextu pozitivně-právní úpravy bude kladen důraz i na rozbor aktuální rozhodovací praxe tuzemských a zahraničních soudů, jakož i praktické aspekty přednášené problematiky.
Osnova
 • působnost práva a kolizní situace na internetu
 • identifikace a autentizace osob v prostředí internetu
 • doménová jména a doménové spory
 • ochrana osobnosti on-line
 • odpovědnost poskytovatelů služeb informační společnosti
 • odpovědnost poskytovatelů platforem
Literatura
  povinná literatura
 • MATEJKA, Ján. Internet jako objekt práva : hledání rovnováhy autonomie a soukromí. Praha: CZ.NIC, 2013. 256 s. ISBN 9788090424876. URL info
  doporučená literatura
 • MAISNER, Martin. Zákon o některých službách informační společnosti : komentář. Vydání první. Praha: C.H. Beck, 2016. xiv, 209. ISBN 9788074004490. info
 • POLČÁK, Radim. Internet a proměny práva. Praha: Auditorium, 2012. 388 s. ISBN 9788087284223. info
Výukové metody
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Metody hodnocení
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023, podzim 2023, jaro 2024.