LI203Zk Elektronické důkazy

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. František Púry, Ph.D. (přednášející)
Ing. Marián Svetlík (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Jana Würzlerová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem modulu je systematicky vyložit teoretické a praktické aspekty dokazování za užití elektronických důkazních prostředků při aplikaci práva.
Osnova
 • informační teorie důkazu (teorie pravdivosti, pojem důkazu a důkazního prostředku, skutková argumentace)
 • důkazní principy relevantní pro elektronické důkazy (volné hodnocení důkazů, zákonná teorie průvodní, dispoziční princip, inkviziční princip)
 • elektronický důkaz a organická teorie zákonného důkazu
 • základy forenzní vědy elektronických důkazů
 • důkazní spolehlivost elektronických důkazů – obecné problémy
 • přeshraniční zajišťování a předávání elektronických důkazů
 • dokazování šifrovanými daty a problém datových formátů
 • dokazování typickými formami elektronických důkazů – e-mail, webová stránka, záznam z telekomunikačního provozu, odposlech, data ze sociálních sítí
Literatura
  povinná literatura
 • POLČÁK, Radim. Důkaz a informace. In Radim Polčák, František Púry, Jakub Harašta. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. s. 15-44, 30 s. edice Scientia. ISBN 978-80-210-8073-7. URL info
  doporučená literatura
 • Scheidlin, S. A., Capra, D.J. Electronic Discovery and Digital Evidence: Cases and Materials, New York: West, 2009
 • • NEWMAN, R. Computer Forensics: Evidence Collection and Management. Auerbach publications, 2007.
 • • DANIEL, L., Daniel, L. Digital Forensics for Legal Professionals, Amsterdam: Elsevier, 2012
 • • QUICK, D., MARTINI, B., CHOO, R. Cloud Storage Forensics. Elsevier, 2014.
 • MYŠKA, Matěj. Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 s. Acta universitatis Brunensis Iuridica; Editio S; No 456. ISBN 978-80-210-6462-1. info
Výukové metody
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Metody hodnocení
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021.