LI203Zk Elektronické důkazy

Faculty of Law
Autumn 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Recommended Type of Completion: zk (examination). Other types of completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Petr Klement (lecturer)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (lecturer)
JUDr. František Púry, Ph.D. (lecturer)
Ing. Marián Svetlík (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem modulu je systematicky vyložit teoretické a praktické aspekty dokazování za užití elektronických důkazních prostředků při aplikaci práva.
Syllabus (in Czech)
 • informační teorie důkazu (teorie pravdivosti, pojem důkazu a důkazního prostředku, skutková argumentace)
 • důkazní principy relevantní pro elektronické důkazy (volné hodnocení důkazů, zákonná teorie průvodní, dispoziční princip, inkviziční princip)
 • elektronický důkaz a organická teorie zákonného důkazu
 • základy forenzní vědy elektronických důkazů
 • důkazní spolehlivost elektronických důkazů – obecné problémy
 • přeshraniční zajišťování a předávání elektronických důkazů
 • dokazování šifrovanými daty a problém datových formátů
 • dokazování typickými formami elektronických důkazů – e-mail, webová stránka, záznam z telekomunikačního provozu, odposlech, data ze sociálních sítí
Literature
  required literature
 • POLČÁK, Radim. Důkaz a informace (Proof and Information). In Radim Polčák, František Púry, Jakub Harašta. Elektronické důkazy v trestním řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 15-44, 30 pp. edice Scientia. ISBN 978-80-210-8073-7. URL info
  recommended literature
 • • QUICK, D., MARTINI, B., CHOO, R. Cloud Storage Forensics. Elsevier, 2014.
 • • NEWMAN, R. Computer Forensics: Evidence Collection and Management. Auerbach publications, 2007.
 • Scheidlin, S. A., Capra, D.J. Electronic Discovery and Digital Evidence: Cases and Materials, New York: West, 2009
 • • DANIEL, L., Daniel, L. Digital Forensics for Legal Professionals, Amsterdam: Elsevier, 2012
 • MYŠKA, Matěj. Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů (Legal aspects of traffic and location data retention). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 136 pp. Acta universitatis Brunensis Iuridica; Editio S; No 456. ISBN 978-80-210-6462-1. info
Teaching methods (in Czech)
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Assessment methods (in Czech)
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Spring 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2019/LI203Zk