LI302Zk Právo e-commerce

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/0/0. 10 kr. Doporučované ukončení: zk. Jiná možná ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Ing. František Kasl, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
doc. JUDr. Michal Petr, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
Garance
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D.
Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Mgr. Lenka Sochorová
Dodavatelské pracoviště: Centrum dalšího vzdělávání - Střediska komerčních aktivit - Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem modulu je:
• poskytnout orientaci v systému a struktuře právní úpravy eCommerce
• vysvětlit specifika elektronické kontraktace a formy užití elektronických dokumentů v obchodní praxi
• vysvětlit systém a fungování služeb vytvářejících důvěru a možnosti jejich využití v obchodních a spotřebitelských transakcích
• detailně rozebrat specifické regulatorní fenomény spotřebitelské e-commerce (dotěrné obtěžování, ochranu spotřebitele apod.)
• analyzovat možnosti obrany před nekalosoutěžním jednáním na internetu
• vysvětlit praktické fungování ochrany soutěžního prostředí v technologických oborech
• vysvětlit právní rámec fungování elektronických platebních prostředků, elektronických peněz a virtuálních peněz
Osnova
 • obecná a speciální právní on-line trhu a elektronického obchodování
 • rozlišení B2B e-commerce, B2C e-commerce
 • elektronické právní jednání a obchodní praxe služeb vytvářejících důvěru
 • specifika elektronického kontraktačního procesu (click- wrap smlouvy, click-through smlouvy, browse-wrap smlouvy, shrink-wrap smlouvy a smlouvy uzavírané prostřednictvím elektronických agentů)
 • informační povinnosti a ochrana spotřebitele v e-commerce
 • nekalá soutěž s relevancí pro e-commerce
 • spamming a dotěrné obtěžování
 • monopolizace a jiné specifické problémy regulace technologických trhů
 • zneužití práv duševního vlastnictví jako soutěžní delikt
 • virtuální peníze a elektronické platební prostředky
 • právní regulace činnosti obchodních platforem
Literatura
  povinná literatura
 • DONÁT, Josef a Jan TOMÍŠEK. Právo v síti :průvodce právem na internetu. V Praze: C.H. Beck, 2016. info
  doporučená literatura
 • • FORDER, J., SVANTESSON, D. Internet and e-commerce law. Oxford: Oxford University Press, 2008.
 • SPINDLER, G., BÖRNER, F. (eds.) E-Commerce Law in Europe and the USA, Heidelberg: Springer, 2002
 • • HUSOVEC, M. Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva, Praha: CZ.NIC, 2014.
Výukové metody
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Metody hodnocení
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každý semestr.
Výuka probíhá blokově.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022, podzim 2022, jaro 2023.