LI305Z Právo kybernetické bezpečnosti

Faculty of Law
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem modulu je:
• systematicky vysvětlit právní regulaci fenoménu kyberbezpečnosti v mezinárodním právu veřejném, evropském právu a v právu České republiky
• vysvětlit podstatu kybernetických bezpečnostních incidentů a úlohu právních nástrojů při jejich prevenci a minimalizaci škodlivých následků
• vysvětlit logiku zákona o kybernetické bezpečnosti a mechanismus fungování compliance u bezpečnostních opatření
• analyzovat formy činnosti národního a vládního dohledového pracoviště
• vysvětlit mechanismus zpracování údajů o kybernetických bezpečnostních incidentech a jejich předávání mezi orgány veřejné moci
• vysvětlit mechanismus deliktní odpovědnosti profesionálů a uživatelů za kybernetický bezpečnostní incident
Syllabus (in Czech)
 • pojem a podstata kybernetické bezpečnosti jako právního fenoménu
 • základní principy českého a evropského práva kybernetické bezpečnosti
 • specifikace povinných subjektů (se zaměřením na institut provozovatele sítí a služeb a problém outsourcingu)
 • pojem a fungování bezpečnostních opatření
 • specifika veřejnoprávní a soukromoprávní compliance
 • evidence incidentů, analytická činnost a výměna informací v rámci ČR a EU
 • deliktní odpovědnosti v právu kybernetické bezpečnosti
Literature
  required literature
 • POLČÁK, R., HARAŠTA, J., STUPKA, V. Kybernetická bezpečnost a právo. Brno: Masarykova univerzita, vyd. 2017.
  recommended literature
 • SCHMITT, M. (ed.) Talinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Cymbridge: Cambridge University Press, 2013
 • SHACKELFORD, S. Managing Cyberattacks in International Law, Business, and Relations, Cambridge: Cambdridge University Press, 2014
Teaching methods (in Czech)
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Assessment methods (in Czech)
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2019/LI305Z