LI305Z Právo kybernetické bezpečnosti

Faculty of Law
Spring 2019
Extent and Intensity
0/0/0. 10 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
JUDr. Jakub Harašta, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Contact Person: Bc. Jana Würzlerová
Supplier department: Lifelong Learning Centre - Commercial Activities Centres - Faculty of Law
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem modulu je:
• systematicky vysvětlit právní regulaci fenoménu kyberbezpečnosti v mezinárodním právu veřejném, evropském právu a v právu České republiky
• vysvětlit podstatu kybernetických bezpečnostních incidentů a úlohu právních nástrojů při jejich prevenci a minimalizaci škodlivých následků
• vysvětlit logiku zákona o kybernetické bezpečnosti a mechanismus fungování compliance u bezpečnostních opatření
• analyzovat formy činnosti národního a vládního dohledového pracoviště
• vysvětlit mechanismus zpracování údajů o kybernetických bezpečnostních incidentech a jejich předávání mezi orgány veřejné moci
• vysvětlit mechanismus deliktní odpovědnosti profesionálů a uživatelů za kybernetický bezpečnostní incident
Syllabus (in Czech)
 • pojem a podstata kybernetické bezpečnosti jako právního fenoménu
 • základní principy českého a evropského práva kybernetické bezpečnosti
 • specifikace povinných subjektů (se zaměřením na institut provozovatele sítí a služeb a problém outsourcingu)
 • pojem a fungování bezpečnostních opatření
 • specifika veřejnoprávní a soukromoprávní compliance
 • evidence incidentů, analytická činnost a výměna informací v rámci ČR a EU
 • deliktní odpovědnosti v právu kybernetické bezpečnosti
Literature
  required literature
 • POLČÁK, R., HARAŠTA, J., STUPKA, V. Kybernetická bezpečnost a právo. Brno: Masarykova univerzita, vyd. 2017.
  recommended literature
 • SCHMITT, M. (ed.) Talinn Manual on the International Law Applicable to Cyber Warfare, Cymbridge: Cambridge University Press, 2013
 • SHACKELFORD, S. Managing Cyberattacks in International Law, Business, and Relations, Cambridge: Cambdridge University Press, 2014
Teaching methods (in Czech)
výuka probíhá formou přednášek, řízených diskuzí, konzultací, ale i zpracováním případových studií a řešení vzorových i reálných příkladů
Assessment methods (in Czech)
účast na přímé výuce a zpracování písemné práce
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught each semester.
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Autumn 2017, Spring 2018, Autumn 2018, Autumn 2019, Spring 2020.
 • Enrolment Statistics (Spring 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2019/LI305Z