LP204 Disertace II

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
6/0. Ukončení: -.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Lavický, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky předmětu Disertační práce II. je poskytovat odborné konzultace studentům v průběhu psaní jejich disertačních prací.
Osnova
  • Poskytování konzultací během psaní disertace na odborná témata.
Literatura
  • MAREK, Karel. Smluvní obchodní právo, kontrakty. 4., aktualiz. a rozšíř. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. 477 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; Svazek 326. ISBN 978-80-210-4619-1. info
Výukové metody
prezentace, konzultace
Metody hodnocení
Po zpracování bude práce klasifikována na stupnici A-F.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2006, podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2015/LP204