LP304 Disertace III

Právnická fakulta
podzim 2016
Rozsah
0/0. Ukončení: -.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Milan Galvas, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Zdeňka Gregorová, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. Dana Hrabcová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Michal Radvan, Ph.D. (přednášející)
JUDr. David Raus, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. David Sehnálek, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
prof. Ing. Vladimír Smejkal, CSc., LL.M. (přednášející)
doc. Ing. Otakar Smolík, CSc., MBA (přednášející)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (přednášející)
Garance
prof. JUDr. Karel Marek, CSc.
Kontaktní osoba: Bc. Alžběta Rašková
Dodavatelské pracoviště: Právnická fakulta
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Účelem výuky předmětu Disertace III. je poskytnout studentům základní informace o tom, jak z obsahového i formálního hlediska tvořit modulové a disertační práce.
Osnova
  • Poskytování konzultací během psaní disertace na odborná témata.
Literatura
  • dle potřeby autora
Výukové metody
Výukovými metodami jsou individuální odborné konzultace s vyučujícími a samostudium.
Metody hodnocení
Po zpracování bude práce klasifikována A-F.
Další komentáře
Předmět je vyučován každý semestr.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, jaro 2007, podzim 2007, jaro 2008, podzim 2008, jaro 2009, podzim 2009, jaro 2010, podzim 2010, jaro 2011, podzim 2011, jaro 2012, podzim 2012, jaro 2013, podzim 2013, jaro 2014, podzim 2014, jaro 2015, podzim 2015, podzim 2017, podzim 2018.