MP121Z Státověda - seminář

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
Mgr. Bc. Jan Petrov, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Kamila Abbasi (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP121Z/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché pondělí 18:00–19:40 259, P. Molek
MP121Z/02: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé pondělí 18:00–19:40 259, P. Molek
MP121Z/03: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 8:00–9:40 211, L. Vyhnánek
MP121Z/04: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 8:00–9:40 211, L. Vyhnánek
MP121Z/05: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 10:00–11:40 258, P. Kandalec
MP121Z/06: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 10:00–11:40 258, P. Kandalec
MP121Z/07: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 12:00–13:40 257, J. Benák
MP121Z/08: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 12:00–13:40 257, J. Benák
MP121Z/09: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 12:00–13:40 257, R. Zbíral
MP121Z/10: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 12:00–13:40 257, R. Zbíral
MP121Z/11: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 14:00–15:40 124, J. Benák
MP121Z/12: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 14:00–15:40 124, L. Vyhnánek
MP121Z/13: Rozvrh nebyl do ISu vložen. Z. Vikarská
MP121Z/14: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 16:00–17:40 124, J. Benák
MP121Z/15: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 18:00–19:40 133, P. Molek
MP121Z/16: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 18:00–19:40 133, P. Molek
MP121Z/17: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:40 148, J. Kroupa
MP121Z/18: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý sudý čtvrtek 8:00–9:40 148, Z. Vikarská
MP121Z/19: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 148, J. Kroupa
MP121Z/20: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý sudý čtvrtek 10:00–11:40 148, Z. Vikarská
MP121Z/21: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 148, L. Vyhnánek
MP121Z/22: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý sudý čtvrtek 12:00–13:40 148, Z. Vikarská
MP121Z/23: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý lichý čtvrtek 14:00–15:40 126, L. Vyhnánek
MP121Z/24: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý sudý čtvrtek 14:00–15:40 126, Z. Vikarská
MP121Z/25: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé pondělí 16:00–17:40 160, K. Šimáčková
MP121Z/26: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé pondělí 14:00–15:40 133, J. Kroupa
MP121Z/27: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé pondělí 12:00–13:40 040, J. Kroupa
MP121Z/28: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Svatoň
Předpoklady
NOW ( MP121Zk Státověda ) && ! NOWANY ( MP107Z Theory of State - Seminar )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seminární výuka přispěje ke snadnějšímu pochopení základních a výchozích pojmů státovědy; posílí znalosti o struktuře a fungování moderního státu; student bude schopen charakterizovat ústavu, ústavnost, demokracii a její formy, samosprávu a její projevy; bude rozumět základům lidskoprávní problematiky a právní ochrany.
Osnova
 • Stát, jednotlivec a další základní pojmy
 • Stát a společnost: demokracie
 • Lidská práva a otevřená společnost
 • Volby a volební systémy
 • Formy vlády a dělba moci
 • Federalismus.
Literatura
 • FILIP, Jan a Jan SVATOŇ. Státověda. 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 264 s. ISBN 978-80-7357-685-1. URL info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 3.. vyd. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2012. 429 s. ISBN 9788073803957. info
 • KLÍMA, Karel. Státověda. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 431 s. ISBN 9788073802967. info
 • NEUBAUER, Zdeněk. Státověda a theorie politiky. V Praze: Jan Laichter, 1948. info
 • NEUBAUER, Zdeněk. Státověda a teorie politiky. Vyd. 3., v Sociologickém na. Praha: Sociologické nakladatelství, 2006. 359 s. ISBN 8086429512. info
Výukové metody
řízená diskuse, zamyšlení
Metody hodnocení
písemný test, esej
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/MP121Z