MP121Zk Státověda

Právnická fakulta
podzim 2021
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučováno prezenčně.
Vyučující
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (přednášející)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Michaela Dvořáková (přednášející)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (přednášející)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Natálie Dřínovská (pomocník)
Bc. Michal Kovalčík (pomocník)
Mgr. Lenka Křičková (pomocník)
Mgr. Marie Poppeová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 20. 9. až Pá 17. 12. St 8:00–9:40 140
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP121Zk/01: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché úterý 12:00–13:40 257, L. Vyhnánek
MP121Zk/02: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché pondělí 14:00–15:40 133, P. Kandalec
MP121Zk/03: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 16:00–17:40 302, M. Dvořáková
MP121Zk/04: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché pondělí 18:00–19:40 259, M. Dvořáková
MP121Zk/05: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé úterý 10:00–11:40 258, L. Vyhnánek
MP121Zk/06: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché úterý 10:00–11:40 258, L. Vyhnánek
MP121Zk/07: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé úterý 8:00–9:40 302, J. Kroupa
MP121Zk/08: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé liché úterý 8:00–9:40 302, J. Kroupa
MP121Zk/09: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé úterý 12:00–13:40 257, L. Vyhnánek
MP121Zk/10: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 14:00–15:40 133, P. Kandalec
MP121Zk/11: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 18:00–19:40 214, L. Vyhnánek
MP121Zk/12: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou lichou středu 12:00–13:40 257, J. Benák
MP121Zk/13: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou sudou středu 14:00–15:40 124, Z. Vikarská
MP121Zk/14: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou lichou středu 14:00–15:40 124, J. Benák
MP121Zk/15: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 148, J. Benák
MP121Zk/16: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou sudou středu 16:00–17:40 126, R. Zbíral
MP121Zk/17: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou sudou středu 18:00–19:40 133, R. Zbíral
MP121Zk/18: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou lichou středu 18:00–19:40 133, Z. Vikarská
MP121Zk/19: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 8:00–9:40 148, K. Šimáčková
MP121Zk/20: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 8:00–9:40 148, K. Šimáčková
MP121Zk/21: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 10:00–11:40 148, J. Benák
MP121Zk/22: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každou lichou středu 16:00–17:40 124, J. Benák
MP121Zk/23: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 12:00–13:40 148, J. Benák
MP121Zk/24: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 148, J. Benák
MP121Zk/25: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý sudý čtvrtek 14:00–15:40 126, J. Benák
MP121Zk/29: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každé sudé pondělí 12:00–13:40 034, R. Zbíral
MP121Zk/30: Po 27. 9. až Pá 17. 12. každý lichý čtvrtek 10:00–11:40 020, L. Vyhnánek
MP121Zk/31: Rozvrh nebyl do ISu vložen. L. Vyhnánek
Předpoklady
! NOWANY ( MP110Zk Theory of State )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Po absolvování předmětu bude student chápat základní a výchozí pojmy státovědy a ústavního práva; bude znát strukturu a fungování moderního státu; bude schopen charakterizovat ústavu, ústavnost, demokracii a její formy, samosprávu a její projevy; bude rozumět základům lidskoprávní problematiky a právní ochrany.
Výstupy z učení
Student bude: chápat základní a výchozí pojmy státovědy a politologie; schopen popsat organizační strukturu moderního státu; schopen charakterizovat fungování moderního státu a politického systému vůbec; bude schopen charakterizovat volby a volební systémy; rozumět základům lidskoprávní ochrany.
Osnova
 • Stát a studium jeho povahy
 • předmět a metody státovědy
 • stát a společnost
 • vývoj učení o státu
 • moderní stát, jeho znaky a organizace
 • činnost moderního státu a jeho funkce
 • demokracie a stát, moderní stát a postavení jednotlivce, lidská práva a otevřená společnost volby a volební systémy
 • ústava a moderní stát
 • pojem a členění formy státu a forem vlády, dělba moci
 • parlament, parlamentarismus a zákonodárství
 • hlava státu, vládní a výkonné orgány
 • stát, jednotlivec a další základní pojmy orgány a jiné prostředky ochrany práva
 • územní organizace státu a její formy, federalismus a samospráva.
Literatura
  neurčeno
 • HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 3.. vyd. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2012. 429 s. ISBN 9788073803957. info
 • KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). 3., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 427 stran. ISBN 9788075523310. info
 • KLÍMA, Karel. Státověda. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 431 s. ISBN 9788073802967. info
 • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998. 369 s. ISBN 8072011413. info
 • RESCHOVÁ, Jana, Miluše KINDLOVÁ, Jan GRINC, Ondřej PREUSS a Marek ANTOŠ. Státověda : stát, jednotlivec, konstitucionalismus. Vydání první. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2019. xxxiii, 44. ISBN 9788075526953. info
 • RÁZKOVÁ, Renata. Dějiny právní filozofie. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 255 s. ISBN 80-210-1574-8. info
 • CHANDLER, J. A. Místní správa v liberálních demokraciích : úvodní náčrt. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1998. 264 s. ISBN 8072390236. info
 • SVATOŇ, Jan. Vládní orgán moderního státu : jeho původ, vývoj a charakter v některých evropských státech. 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 140 s. ISBN 80-85765-89-6. info
Výukové metody
přednášky kladou důraz na teoretickou a metodologickou přípravu studentů, tematicky na ně navazují semináře, které se zaměřují na rozšiřující a podrobnější rozbor jednotlivých témat a problémů. Studenti řeší předem zadané úkoly vyplývající ze zadání, četby a také aktuálních problémů. Využívána je také forma prezentací a diskuse.
Metody hodnocení
přednášky a seminární výuka, postupová zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2000, podzim 2001, podzim 2002, podzim 2003, podzim 2004, podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, podzim 2022, podzim 2023.