CS

PrF:MP121Zk Theory of State - Course Information

MP121Zk Theory of State

Faculty of Law
Autumn 2019
Extent and Intensity
2/0/0. 3 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Jan Filip, CSc. (lecturer)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (lecturer)
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (lecturer)
doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Jiří Kroupa, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (lecturer)
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc. (lecturer)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (lecturer)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Zuzana Vikarská, MJur, MPhil, Ph.D. (lecturer)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (lecturer)
doc. JUDr. PhDr. Robert Zbíral, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Martina Grochová (assistant)
Supervisor
doc. JUDr. Jan Svatoň, CSc.
Department of Constitutional Law and Political Science - Faculty of Law
Contact Person: Andrea Kalivodová, DiS.
Supplier department: Department of Constitutional Law and Political Science - Faculty of Law
Prerequisites (in Czech)
NOW ( MP121Z Theory of State - Seminar ) || MP121Z Theory of State - Seminar || CM121Z Theory of State Seminar
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
Fields of study the course is directly associated with
 • Law (programme PrF, PR_) (2)
 • Law (programme PrF, M-PPV) (2)
Course objectives
At the end of the course the student will understand the crucial terms of theory of state and constitutional law; the student will know the structure and functions of modern state; the student will be able to characterise the constitution and constitutional law itself; the student will understand the basics of human rights protection.
Syllabus
 • State and its characterisation
 • subject and methods of science of state
 • state and society
 • developement of the state doctrine
 • modern state, its signs and organization, activity of modern state and its functions
 • democracy and state, modern state and status of individual
 • constitution and modern state
 • the term and ranking of state form and forms of government
 • parliament, parliamentarism and legislative
 • head of state, governmental and executive bodies
 • organs and other tools of protection of law
 • territorial organization of state and its forms, self-government.
Literature
  required literature
 • FILIP, Jan and Jan SVATOŇ. Státověda (Theory of State and Politics). 5. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2011. 264 pp. ISBN 978-80-7357-685-1. URL info
  not specified
 • HOLLÄNDER, Pavel. Základy všeobecné státovědy. 3.. vyd. Plzeň: Nakladatelství a vydavatelství Aleš Čeněk, 2012. 429 s. ISBN 9788073803957. info
 • KLÍMA, Karel. Teorie veřejné moci (vládnutí). 3., přepracované vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2016. 427 stran. ISBN 9788075523310. info
 • KLÍMA, Karel. Státověda. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 431 s. ISBN 9788073802967. info
 • PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. Praha: Linde, 1998. 369 s. ISBN 8072011413. info
 • RÁZKOVÁ, Renata. Dějiny právní filozofie. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1997. 255 s. ISBN 80-210-1574-8. info
 • CHANDLER, J. A. Místní správa v liberálních demokraciích : úvodní náčrt. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1998. 264 s. ISBN 8072390236. info
 • SVATOŇ, Jan. Vládní orgán moderního státu : jeho původ, vývoj a charakter v některých evropských státech (Government body of modern state : its origin, development and character in some european states). 1. vyd. Brno: Doplněk, 1997. 140 pp. ISBN 80-85765-89-6. info
Teaching methods
lectures
Assessment methods
lectures, oral exam
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Listed among pre-requisites of other courses

Zobrazit další předměty

The course is also listed under the following terms Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2019, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2019/MP121Zk