MP221K Právní informatika

Právnická fakulta
jaro 2015
Rozsah
1/1. 2 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Bc. Adam Ptašnik, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petra Georgala (přednášející)
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Danuše Spáčilová (přednášející)
Ing. Lucie Homolová (pomocník)
Garance
JUDr. Danuše Spáčilová
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 2. až Pá 22. 5. každé liché úterý 16:40–18:10 140
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP221K/01: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou sudou středu 11:10–12:40 020, M. Myška
MP221K/02: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou sudou středu 13:30–15:00 020, M. Myška
MP221K/03: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché pondělí 15:05–16:35 020, D. Spáčilová
MP221K/04: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé pondělí 15:05–16:35 020, D. Spáčilová
MP221K/05: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché pondělí 16:40–18:10 020, D. Spáčilová
MP221K/06: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé pondělí 16:40–18:10 020, D. Spáčilová
MP221K/07: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché pondělí 18:15–19:45 020, D. Spáčilová
MP221K/08: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé pondělí 18:15–19:45 020, D. Spáčilová
MP221K/09: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché úterý 8:00–9:30 020, J. Harašta
MP221K/10: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé úterý 8:00–9:30 020, J. Harašta
MP221K/11: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché úterý 9:35–11:05 020, J. Harašta
MP221K/12: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé úterý 9:35–11:05 020, J. Harašta
MP221K/13: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché úterý 11:10–12:40 020, J. Harašta
MP221K/14: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé úterý 11:10–12:40 020, J. Harašta
MP221K/15: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé liché úterý 13:30–15:00 020, D. Spáčilová
MP221K/16: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každé sudé úterý 13:30–15:00 020, D. Spáčilová
MP221K/17: Po 2. 3. až Pá 22. 5. každou lichou středu 11:10–12:40 020, M. Myška
MP221K/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Spáčilová
Předpoklady
! MP312K Cvičení z Právní informatiky && ! MP314K Právní informatika && ! MP414K Cvičení z Právní informatiky && ! CM312K Cvičení z Právní informatiky && ! CM414K Cvičení z Právní informatiky && ! MV425K Právní informatika && ! MV320K Právní informatika
Základní znalost práce s PC
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 323 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 5/323, pouze zareg.: 0/323
Mateřské obory/plány
 • Právo (program PrF, M-PPV) (2)
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání základních dovedností a orientace v práci se zdroji právních informací. Po absolvování bude student schopen:
-vyhledat základní právní informace na internetu
-vyhledat předpisy a další související dokumenty v systémech ASPI, Codexis a Beck-online
-vyhodnotit spolehlivost a aktuálnost nalezených informací a dokumenty správně citovat
-vyřešit s využitím právních informačních systémů konkrétní příklady
Osnova
 • Základní témata přednášek:
 • 1. Úvod do právní informatiky, historie, současnost, perspektivy
 • 2. Právní informační systém ASPI, vyhledávání právních předpisů v PIS
 • 3. Právní informační systém CODEXIS, práce s judikaturou v PIS
 • 4. Právní informační systém Beck-online, práce s literaturou v PIS
 • 5. Teoretické základy právní informatiky
 • 6. Knihovnické informační zdroje, citace a standardy
 • 7. Vědecké databáze. Přístup k právu EU.
 • Základní témata cvičení:
 • 1. On-line zdroje právních informací
 • 2. ASPI
 • 3. Codexis
 • 4. Beck-online
 • 5. Práce s literaturou, judikaturou, evropským právem, tvorba rešerše
 • 6. Opakování, řešení příkladů
Literatura
 • ŠAVELKA, Jaromír, Matěj MYŠKA, Adam PTAŠNIK a Danuše SPÁČILOVÁ. Právní informační systémy. Vyd. 1. Brno: Tribun EU, 2011. 259 s. ISBN 978-80-7399-248-4. info
 • PTAŠNIK, Adam. Automatizované zpracování právních textů. Vyd. 1. Ostrava: Key Publishing, 2007. 168 s. ISBN 9788087071472. info
 • CVRČEK, František. Právní informatika. Praha: Ústav státu a práva AV ČR, 2010. 371 s. ISBN 9788073802684. info
Výukové metody
Přednášky, na které navazují cvičení v počítačové učebně, e-learningové prezentace k samostudiu, odpovědníky ke kontrole studia.
Metody hodnocení
Přístup ke kolokviu je podmíněn získáním určitého počtu bodů za účast a práci ve cvičeních. Samotné kolokvium spočívá v řešení příkladů pomocí informačních systémů. Podrobnosti obsahuje interaktivní osnova.
Informace učitele
https://is.muni.cz/auth/el/1422/jaro2012/MP221K/index.qwarp
Vzhledem k praktickému zaměření cvičení plní studenti s ISP (pokud možno) stejné povinnosti jako ostatní kolegové. Proto se zapíší do některé ze skupin, aby měli k dispozici počítač.

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je určen pro nejvýše pro polovinu ročníku. Je prerekvizitou pro státní závěrečnou zkoušku.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů

Zobrazit další předměty

Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, jaro 2019, podzim 2019, jaro 2020, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.