MP417Zk Dějiny právního myšlení

Právnická fakulta
jaro 2020
Rozsah
2/0/0. 2 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
doc. JUDr. Jaromír Harvánek, CSc. (přednášející)
JUDr. Lukáš Hlouch, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Tomáš Sobek, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc. (přednášející)
JUDr. Michal Malaník, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Bc. Terezie Smejkalová, Ph.D.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 2. až Pá 22. 5. Po 10:00–11:40 038
Předpoklady
NOW_LIMIT ( MP417Z Dějiny právního myšlení - sem ) || MP417Z Dějiny právního myšlení - sem || CM417Z Dějiny právního myšlení - sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci kurzu bude student schopen: použít základní nástroje právní metodologie; porozumět základním právněteoretickým přístupům; argumentovat základními právními pojmy; řešit obtížné právní případy; předkládat odůvodněná a racionální rozhodnutí na metaprávní úrovni.
Osnova
 • 1. Pozitivismus vs. Iusnaturalizmus I 2. Pozitivismus vs. Iusnaturalizmus II 3. Konstruktivní metafyzika aneb imperativ nezměnitelnosti materiálního jádra ústavy 4. Právní normy: kontexty filosofické 5. Právní principy 6. Zásada proporcionality: variabilita její struktury 7. Kategorie pravdivosti v normativním myšlení 8. Právní jazyk a právní hermeneutika 9. Interpretace a argumentace v právu 10. Logicismus v právním myšlení 11. Problém spravedlnosti I. 12. Problém spravedlnosti II.
Literatura
  povinná literatura
 • HOLLÄNDER, Pavel. Filosofie práva. 2. rozš. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 421 s. ISBN 9788073803667. info
 • WEINBERGER, Ota. Norma a instituce : (úvod do teorie práva). Translated by Pavel Hungr. Vyd. 1,. Brno: Masarykova univerzita, 1995. 217 s. ISBN 8021011238. info
  doporučená literatura
 • HOLLÄNDER, Pavel. Ústavněprávní argumentace :ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu. Praha: Linde, 2003. 103 s. ISBN 80-86131-37-8. info
 • HOLLÄNDER, Pavel. Nástin filosofie práva :úvahy strukturální. 1. vyd. Praha: Všehrd, 2000. 125 s. ISBN 80-85305-43-7. info
Výukové metody
teoretická příprava; analýza vybraných právních dokumentů
Metody hodnocení
písemná a ústní zkouška; písemná zkouška se skládá z otevřených otázek, přičemž dvě otázky jsou určeny jako tzv. vyřazovací a student na ně musí odpovědět, následuje pět zadání, kde má student vysvětlit základní pojmy (za každou odpověď max. 2 body), poslední čtyři otázky směřují k ověření vztahů mezi pojmy (za každou odpověď max. 3 body). K úspěšnému splnění zkoušky musí student mít 8 bodů. Ústní část ověřuje schopnost argumentovat pomocí teoretických pojmů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2020/MP417Zk