MP601Zk Mezinárodní právo soukromé II

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0. 4 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Klára Drličková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lucie Zavadilová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Michaela Garajová (pomocník)
Mgr. Bc. Radovan Malachta (pomocník)
JUDr. Kristina Sedláková Salibová (pomocník)
JUDr. Kateřina Zabloudilová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra mezinárodního a evropského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 8:00–9:40 038
Předpoklady
( NOW ( MP601Z MPS II - sem. ) || MP601Z MPS II - sem. || MP602Z MPS II: MPS v JP sem ) && ( MP504Z Mezinárodní právo soukromé I || MP504K Mezinárodní právo soukromé I )
Základním předpokladem pro absolvování tohoto předmětu je absolvování předmětu Mezinárodní právo soukromé I. Vhodným předpokladem pro studenty jiných fakult je absolvování přemětu Občanské právo a Obchodní právo.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Obsahem předmětu mezinárodní právo soukromé II je problematika mezinárodního práva procesního a mezinárodního rozhodčího řízení. Student by měl být schopen porozumět systému právních norem, měl by být schopen na základě nabytých znalostí určit pravomoc soudů v případech s mezinárodním prvkem, odvodit podmínky pro výkon soudních rozhodnutí, formulovat rozhodčí smlouvu, určit postup v řízení a analýzovat podmínky uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů.
Osnova
  • Vymezení evropského justičního prostoru. Komunitarizace mezinárodního práva soukromého - prameny, interpretace. Rozbor Římské úmluvy o právu rozhodném pro smlouvy. Rozbor Bruselského nařízení o pravomoci soudů a výkonu soudních rozhodnutí. Rozbor dalších připravených či připravovaných úprav v této oblasti. Směrnice a jejich mezinárodní rozměr. Luganská úmluva o pravomoci soudů a výkonu soudních rozhodnutí. Mezinárodní rozhodčí řízení. Způsoby řešení sporů mezi mezinárodními obchodníky. Mezinárodní rozhodčí smlouva. Právo rozhodné. Rozhodčí nález. Uznání a výkon rozhodčího nálezu.
Literatura
  • ROZEHNALOVÁ, Naděžda. Rozhodčí řízení v mezinárodním a vnitrostátním obchodním styku. druhé. Praha: ASPI, Wolters Kluwer, 2008. 386 s. učebnice, druhá, aktualizovaná, rozšířená. ISBN 978-80-7357-324-9. info
  • ROZEHNALOVÁ, Naděžda a Vladimír TÝČ. Evropský justiční prostor (v civilních otázkách). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2003. 401 s. Spisy PrF MU. Řada teoretická ; č. 262. ISBN 80-210-3054-2. info
Výukové metody
Přednášky. Klauzurní písemná práce.
Metody hodnocení
Výuka je založena na přednáškách. Zkouska je písemná a ústní. Test má tři části. Jednou z nich je velmi podrobná klauzurní práce.
Informace učitele
http://www.mps.law.muni.cz
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2000, jaro 2001, jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.