MP604Z Obchodní právo III - seminář

Právnická fakulta
jaro 2012
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. JUDr. Josef Bejček, CSc. (cvičící)
prof. JUDr. Petr Hajn, DrSc. (cvičící)
doc. JUDr. Josef Kotásek, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Karel Marek, CSc. (cvičící)
doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (cvičící)
JUDr. David Raus, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ing. Josef Šilhán, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Eva Večerková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jaromír Kožiak, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc.
Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Bc. Gabriela Medková
Dodavatelské pracoviště: Katedra obchodního práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP604Z/01: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Po 8:00–9:30 259, K. Marek
MP604Z/02: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Po 9:35–11:05 259, J. Bejček
MP604Z/03: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Po 11:10–12:40 259, K. Marek
MP604Z/04: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Po 13:30–15:00 259, K. Marek
MP604Z/05: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Po 15:05–16:35 259, J. Bejček
MP604Z/06: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Po 16:40–18:10 259, J. Kotásek
MP604Z/07: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Po 18:15–19:45 259, J. Kotásek
MP604Z/08: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Út 8:00–9:30 259, J. Pokorná
MP604Z/09: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Út 9:35–11:05 129, E. Večerková
MP604Z/10: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Út 11:10–12:40 257, J. Pokorná
MP604Z/11: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Út 13:30–15:00 259, J. Šilhán
MP604Z/12: Po 27. 2. až Pá 18. 5. St 8:00–9:30 259, D. Ondrejová
MP604Z/13: Po 27. 2. až Pá 18. 5. St 9:35–11:05 259, D. Ondrejová
MP604Z/14: Po 27. 2. až Pá 18. 5. St 11:10–12:40 259, D. Ondrejová
MP604Z/15: Po 27. 2. až Pá 18. 5. St 13:30–15:00 259, K. Marek
MP604Z/16: Po 27. 2. až Pá 18. 5. St 15:05–16:35 259, K. Marek
MP604Z/17: Po 27. 2. až Pá 18. 5. St 16:40–18:10 259, E. Večerková
MP604Z/18: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Čt 13:30–15:00 259, E. Večerková
MP604Z/19: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Čt 15:05–16:35 259, J. Šilhán
MP604Z/20: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Čt 16:40–18:10 259, J. Šilhán
MP604Z/21: Po 27. 2. až Pá 18. 5. Út 18:15–19:45 259, J. Kotásek
MP604Z/22: Po 27. 2. až Pá 18. 5. St 18:15–19:45 259, E. Večerková
MP604Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Pokorná
Předpoklady
NOW ( MP604Zk Obchodní právo III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět seznamuje studenty s oborem v celém jeho rozsahu. Výuka zahrnuje soutěžní právo v dělení na právní ochranu soutěžního prostředí a nekalou soutěž, dále výklad o právní úpravě postavení podnikatelských subjektů (především obchodní společnosti a družstvo), výklad o obchodních závazkových vztazích a seznámení se základy práva cenných papírů (právo směnečné a šekové, výklady o akciích, dluhopisech a dalších druzích cenných papírů, výklad o kapitálovém trhu). Student nabývá vědomostí tvořících teoretický základ oboru, v seminární výuce praktikuje výklad a aplikaci práva. Na konci tohoto kursu student ovládá právní úpravu obchodních společností, hospodářské soutěže, obchodních závazkových vztahů a cenných papírů, tuto úpravu umí vysvětlit, aplikovat ji na konkrétní případy a vytvářet právní stanoviska k těmto případům.
Osnova
  • Výklad o jednotlivých smluvních typech v obchodním právu * Kupní smlouva * Smlouva o dílo * Leasing * Bankovní služby, fakturace, placení * Smlouva o prodeji podniku, * Smlouva o kontrolní činnosti, * Smlouva o tichém společenství * Licenční smlouva, ochranné známky, označení původu * Smlouvy obstaravatelské, * Smlouvy přepravní * Smlouvy skladovací, Výklad o cenných papírech * Pojem a druhy cenných papírů * Směnky * Ostatní cenné papíry * kapitálový trh
Literatura
  • Kotásek, J. - Pokorná, J. - Raban, P.: Kurs obchodního práva. Právo cenných papírů, 4. vydání, Praha: C. H. Beck 2005
  • Bejček, J. - Eliáš, K. - Raban, P.: Kurs obchodního práva. Obchodní závazky, 4. vydání, Praha: C. H. Beck 2007, ISBN 978-80-7179-781-4
Výukové metody
Výuka je prováděna ve formě seminářů (1x týdně, které jsou určeny k procvičování schopnosti aplikovat právní úpravu na konkrétní situace. Úprava se diskutuje a řeší se konkrétní příklady.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen zápočtem, podmínky udělení zápočtu stanoví učitel, který vede semináře, nutný je alespoň jeden písemný test, který se skládá z otázek, jejichž počet určí učitel. Je nutno dosáhnout nadpoloviční většiny bodů.
Informace učitele
Do seminářů je nutno nosit příslušné právní předpisy.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2002, jaro 2003, jaro 2004, jaro 2005, jaro 2006, jaro 2007, jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2019, jaro 2020.