MP605Z Criminal Law I

Faculty of Law
Spring 2006
Extent and Intensity
2/0.5. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (lecturer)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (lecturer)
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. (lecturer), prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (deputy)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (seminar tutor)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor), doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. (deputy)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (seminar tutor)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable
Thu 13:30–15:00 030, Thu 13:30–15:00 136
  • Timetable of Seminar Groups:
MP605Z/01: each odd Monday 8:00–9:30 259, J. Kuchta
MP605Z/02: each even Monday 8:00–9:30 259, J. Kuchta
MP605Z/03: each odd Monday 9:35–11:05 259, V. Kratochvíl
MP605Z/04: each even Monday 9:35–11:05 259, V. Kratochvíl
MP605Z/05: each odd Monday 11:10–12:40 258, J. Fenyk
MP605Z/06: each even Monday 11:10–12:40 258, J. Fenyk
MP605Z/07: each odd Monday 16:40–18:10 316, M. Fryšták
MP605Z/08: each even Monday 16:40–18:10 316, M. Fryšták
MP605Z/09: each odd Monday 15:05–16:35 208, M. Fryšták
MP605Z/10: each even Monday 15:05–16:35 208, M. Fryšták
MP605Z/11: each odd Tuesday 15:05–16:35 211, J. Kuchta
MP605Z/12: each even Tuesday 15:05–16:35 211, J. Kuchta
MP605Z/13: each odd Tuesday 16:40–18:10 211, V. Kratochvíl
MP605Z/14: each even Tuesday 16:40–18:10 211, V. Kratochvíl
MP605Z/15: each odd Wednesday 8:00–9:30 215, J. Kuchta
MP605Z/16: each even Wednesday 8:00–9:30 215, J. Kuchta
MP605Z/17: each odd Wednesday 9:35–11:05 316, J. Kuchta
MP605Z/18: each even Wednesday 9:35–11:05 316, J. Kuchta
MP605Z/19: each odd Wednesday 11:10–12:40 316, V. Kalvodová
MP605Z/20: each even Wednesday 11:10–12:40 316, V. Kalvodová
MP605Z/21: each odd Wednesday 13:30–15:00 316, V. Kalvodová
MP605Z/22: each even Wednesday 13:30–15:00 316, V. Kalvodová
MP605Z/23: No timetable has been entered into IS.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
The basic aims of this subject follow study of the concept, structure, types, function and basic principles of the criminal law. System of criminal law in the form of the grounds of criminal responsibility and sanktions, in the form of the general and special part. The aim are the relations of criminal law to the others law-subjects and nonlaw subjects too.
Syllabus
  • The concept, structure, types, function, basic principles of the criminal law. The criminal responsibility, social dangerous of the act, the kategorisation and classification of criminal act, body of the criminal act. The object, objective side, subject (the offender), subjective side. Obligatory and facultative signs of the body of the criminal act. The developing stages of the criminal act, criminal coaction, concurrence of the criminal acts, recidivism, plurality of the crimes sui generis. The criminal responsibility of juveniles. The absence of the punishability of the act (the punishability of the criminal acts excluding circumstances, the extintion of the punishability of the criminal acts causing circumstances).
Literature
  • Novotný, Oto a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 4. přeprac a dopl. vyd. Praha: ASPI, 2003. 435 s.
  • Kratochvíl, Vladimír a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. Vyd. 3. přeprac. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 2002. 571 s.
Assessment methods (in Czech)
Přednášky v VI. semestru, ukončené zápočtem a navazující seminární výuka v VII. semestru, ukončená zápočtem. Při přípravě na ústní zkoušku nelze použít nekomentované právní předpisy.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Souborná zkouška (TPH + TPP)v VIII. semestru, ústní, s přípravou, během které nelze použít nekomentované právní předpisy.
The course is taught annually.
General note: Podmínkou zápočtu je absolvování testu z látky v rozsahu programu přednášek, s klasifikací min. 3.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2006/MP605Z