MP615Z Správní právo I

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Anna Chamráthová (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jan Brož (pomocník)
Ing. Mgr. Lenka Bursíková (pomocník)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Kamil Jelínek (pomocník)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová (pomocník)
Mgr. Michal Matouš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 14:00–15:40 aula_Vinařská
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP615Z/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 8:00–9:40 041, S. Sedláček
MP615Z/02: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 10:00–11:40 041, S. Sedláček
MP615Z/03: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každé sudé úterý 12:00–13:40 258, S. Sedláček
MP615Z/04: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 8:00–9:40 126, S. Sedláček
MP615Z/05: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou sudou středu 10:00–11:40 148, S. Sedláček
MP615Z/06: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 10:00–11:40 148, S. Sedláček
MP615Z/07: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 12:00–13:40 042, D. Hejč
MP615Z/08: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou sudou středu 12:00–13:40 316, J. Jurníková
MP615Z/09: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou sudou středu 14:00–15:40 126, R. Bražina
MP615Z/10: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 14:00–15:40 126, D. Hejč
MP615Z/11: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou sudou středu 16:00–17:40 124, R. Bražina
MP615Z/12: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 16:00–17:40 160, D. Hejč
MP615Z/13: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou sudou středu 18:00–19:40 258, R. Bražina
MP615Z/14: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každý sudý čtvrtek 16:00–17:40 042, P. Havlan
MP615Z/15: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každý lichý čtvrtek 16:00–17:40 148, D. Hejč
MP615Z/16: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každý sudý čtvrtek 18:00–19:40 215, P. Havlan
MP615Z/17: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každý lichý čtvrtek 18:00–19:40 215, D. Hejč
MP615Z/18: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou sudou středu 8:00–9:40 129, S. Sedláček
MP615Z/19: Po 25. 2. až Pá 17. 5. každou lichou středu 18:00–19:40 258, D. Hejč
MP615Z/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Jurníková
Předpoklady
MP313Z Úvod do studia VS - seminář || NOW ( MP313Z Úvod do studia VS - seminář ) || CM313Z Úvod do studia VS - seminář || MP313K Úvod do studia veřejné správy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je vybavit studenty základními poznatky o výchozích otázkách a institutech správního práva, a dále i určitými dovednostmi a schopnostmi aplikovat získané znalosti na problémy praxe.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen - porozumět podstatě a poslání správního práva a veřejné správy, - vysvětlit jejich funkce, - vyargumentovat jejich opodstatněnost, - orientovat se v řešení případových studií, a - zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
  • Vymezení správního práva, vymezení veřejné správy, vědecké pojetí správního práva a správní věda, prameny správního práva, normy správního práva, subjekty správního práva, správně právní vztahy, organizace veřejné správy, ústřední správní úřady, územně dekoncentrované orgány státní správy, organizace územní správy se všeobecnou působností, organizace profesní a zájmové samosprávy, podíl občanů na veřejné správě, správní novotvorba a pravotvorba.
Literatura
    povinná literatura
  • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
    doporučená literatura
  • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 8. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012. xxxiv, 792. ISBN 9788071792543. info
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuse ve výuce, samostudium. Účast na přednáškách je nepovinná, leč doporučená
Metody hodnocení
výuka v semestru je ukončována zápočtem, v návaznosti na účast a plnění úkolů v seminářích
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2018, jaro 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2019/MP615Z