MP703Z Criminal Law II

Faculty of Law
Autumn 2002
Extent and Intensity
2/1. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (lecturer)
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (lecturer), JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. (deputy)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable
Wed 11:10–12:40 136, Wed 11:10–12:40 030
 • Timetable of Seminar Groups:
MP703Z/01: each odd Monday 8:00–9:30 302, A. Nett
MP703Z/02: each even Monday 8:00–9:30 302, A. Nett
MP703Z/03: each odd Monday 9:35–11:05 302, A. Nett
MP703Z/04: each even Monday 9:35–11:05 302, A. Nett
MP703Z/05: each odd Monday 11:10–12:40 302, J. Kuchta
MP703Z/06: each even Monday 11:10–12:40 302, J. Kuchta
MP703Z/07: each odd Monday 13:30–15:00 302, V. Kalvodová
MP703Z/08: each even Monday 13:30–15:00 302, V. Kalvodová
MP703Z/09: each odd Monday 15:05–16:35 302, V. Kalvodová
MP703Z/10: each even Monday 15:05–16:35 302, V. Kalvodová
MP703Z/11: each odd Monday 16:40–18:10 302, V. Kalvodová
MP703Z/12: each even Monday 16:40–18:10 302, V. Kalvodová
MP703Z/13: each odd Thursday 8:00–9:30 025, V. Kratochvíl
MP703Z/14: each even Thursday 8:00–9:30 025, V. Kratochvíl
MP703Z/15: each odd Thursday 9:35–11:05 025, V. Kratochvíl
MP703Z/16: each even Thursday 9:35–11:05 025, V. Kratochvíl
MP703Z/17: each odd Thursday 11:10–12:40 025, V. Kratochvíl
MP703Z/18: each even Thursday 11:10–12:40 025, V. Kratochvíl
MP703Z/19: No timetable has been entered into IS.
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
The basic aim of subject: to acquire of commands of concept, structure, forms, funktions and basic principles of criminal law, of general and special part, in the relation to other law areas.
Syllabus
 • Circumstances excluding the punishability of the offence, imposing punishments and protective measures, punishing concurrence, recidivism, imposing punishments and protective measures on juveniles, extinction of punishments
Literature
 • KUCHTA, Josef, Věra KALVODOVÁ and Jana ZEZULOVÁ. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. [Učebnice] (Material penal law. especially part). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 182 pp. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 260. ISBN 80-210-2530-1. info
 • NOVOTNÝ, Oto. Trestní právo hmotné. 3. přeprac. vyd. Praha: Codex, 1997. 302 s. ISBN 80-85963-24-8. info
 • KUCHTA, Josef. Trestní právo hmotné : zvláštní část. [Učebnice]. Vyd. 2., přeprac. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 146 pp. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 137. ISBN 80-210-1280-3. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné., obecná část [MU Brno, 1996]. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 348 s. ISBN 80-210-1301-X. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné : obecná část. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 332 s. ISBN 8021010266. info
 • KUCHTA, Josef. Trestní právo hmotné : zvláštní část. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1994. 120 s. ISBN 8021010274. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. Trestní právo hmotné : část obecná [Kratochvíl, 1991]. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 1991. 146 s. info
Assessment methods (in Czech)
Zkouška souborná, zahrnující trestní právo hmotné a procesní, ústní. Při přípravě na vlastní výkonz koušky nelze použít nekomentované právní předpisy.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Při přípravě u ústní postupové zkoušky nelze použít nekomentované právní předpisy.
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2006, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
 • Enrolment Statistics (Autumn 2002, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2002/MP703Z