MP703Z Criminal Law II

Faculty of Law
Autumn 2006
Extent and Intensity
2/1. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (lecturer)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (lecturer)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. (lecturer), prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (deputy)
JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (seminar tutor)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (seminar tutor)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable
Mon 25. 9. to Fri 22. 12. Thu 11:10–12:40 140
  • Timetable of Seminar Groups:
MP703Z/01: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each even Monday 11:10–12:40 214, J. Fenyk
MP703Z/02: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each odd Monday 11:10–12:40 214, J. Fenyk
MP703Z/03: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each even Monday 13:30–15:00 214, J. Fenyk
MP703Z/04: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each odd Monday 13:30–15:00 214, J. Fenyk
MP703Z/05: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each even Monday 15:05–16:35 214, V. Kalvodová
MP703Z/06: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each odd Monday 15:05–16:35 214, V. Kalvodová
MP703Z/07: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each even Monday 16:40–18:10 214, M. Fryšták
MP703Z/08: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each odd Monday 16:40–18:10 214, M. Fryšták
MP703Z/09: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each even Tuesday 8:00–9:30 214, V. Kratochvíl
MP703Z/10: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each odd Tuesday 8:00–9:30 214, E. Brucknerová
MP703Z/11: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each even Tuesday 9:35–11:05 214, V. Kratochvíl
MP703Z/12: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each odd Tuesday 9:35–11:05 214, E. Brucknerová
MP703Z/13: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each even Tuesday 11:10–12:40 214, V. Kalvodová
MP703Z/14: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each odd Tuesday 11:10–12:40 214, V. Kalvodová
MP703Z/15: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each even Tuesday 13:30–15:00 214, J. Fenyk
MP703Z/16: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each odd Tuesday 13:30–15:00 214, J. Fenyk
MP703Z/17: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each even Tuesday 15:05–16:35 214, M. Fryšták
MP703Z/18: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each odd Tuesday 15:05–16:35 214, M. Fryšták
MP703Z/19: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each even Tuesday 16:40–18:10 214, J. Zezulová
MP703Z/20: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each odd Tuesday 16:40–18:10 214, E. Brucknerová
MP703Z/21: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each even Wednesday 13:30–15:00 214, V. Kalvodová
MP703Z/22: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each odd Wednesday 13:30–15:00 214, V. Kalvodová
MP703Z/23: No timetable has been entered into IS. J. Kuchta
Prerequisites (in Czech)
MP605Z Criminal Law I
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives
The basic aim of subject: to acquire of commands of concept, structure, forms, funktions and basic principles of criminal law, of general and special part, in the relation to other law areas.
Syllabus
  • Imposing punishments and protective measures, punishing concurrence, recidivism, imposing educational, protective and punish measures on juveniles, extinction of punishments. Special part of criminal law (explanation of the bodies of the crimes).
Literature
  • Kratochvíl, V. a kol. Trestní právo hmotné. Obecná část. 3. vyd. Brno: MU 2002
  • KUCHTA, Josef, Věra KALVODOVÁ and Jana ZEZULOVÁ. Trestní právo hmotné. Zvláštní část. [Učebnice] (Material penal law. especially part). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2001. 182 pp. Edice učebnic PrF MU v Brně ; č. 260. ISBN 80-210-2530-1. info
  • Novotný, O., Dolenský, A., Navrátilová, J., Púry, F., Rizman, S., Vanduchová, M., Vokoun, R. Trestní právo hmotné - II. Zvláštní část. Praha: ASPI Publishing, 2004
Assessment methods (in Czech)
Zkouška souborná, zahrnující trestní právo hmotné a procesní, ústní. Při přípravě na vlastní výkon koušky nelze použít právní předpisy.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Study Materials
Information on completion of the course: Při přípravě u ústní postupové zkoušky nelze použít právní předpisy.
The course is taught annually.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult !
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Autumn 1999, Autumn 2000, Autumn 2001, Autumn 2002, Autumn 2003, Autumn 2004, Autumn 2005, Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015, Autumn 2016, Autumn 2017, Autumn 2018, Autumn 2019, Autumn 2020.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2006/MP703Z