MP714Z Lidská práva a soudnictví - seminář

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
0/1. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
doc. JUDr. David Kosař, Ph.D., LL.M., J. S. D. (přednášející)
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Jaroslav Benák, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Marian Kokeš, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Dita Kučerová (cvičící)
JUDr. Tomáš Langášek (cvičící)
doc. JUDr. Mgr. Pavel Molek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Kateřina Šimáčková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Ladislav Vyhnánek, Ph.D., LL.M. (cvičící)
Mgr. Jana Zapletalová Koláčková (cvičící)
JUDr. Michal Hájek, Ph.D. (pomocník)
PhDr. JUDr. Štěpán Výborný, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Vojtěch Šimíček, Ph.D.
Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra ústavního práva a politologie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP714Z/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 8:00–9:30 131, D. Kosař
MP714Z/02: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 8:00–9:30 259, D. Kosař
MP714Z/03: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 9:35–11:05 148, D. Kosař
MP714Z/04: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 9:35–11:05 148, D. Kosař
MP714Z/05: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 148, P. Molek
MP714Z/06: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 11:10–12:40 148, P. Molek
MP714Z/07: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 148, P. Kandalec
MP714Z/08: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 148, P. Kandalec
MP714Z/09: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 124, K. Šimáčková
MP714Z/10: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 15:05–16:35 124, K. Šimáčková
MP714Z/11: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 8:00–9:30 214, P. Kandalec
MP714Z/12: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 8:00–9:30 214, P. Kandalec
MP714Z/13: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 9:35–11:05 034, V. Šimíček
MP714Z/14: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 9:35–11:05 034, V. Šimíček
MP714Z/15: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 11:10–12:40 160, V. Šimíček
MP714Z/16: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 16:40–18:10 140, P. Kandalec
MP714Z/17: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 15:05–16:35 215, D. Kosař
MP714Z/18: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 16:40–18:10 140, P. Kandalec
MP714Z/19: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 13:30–15:00 160, D. Kosař
MP714Z/20: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 16:40–18:10 129, K. Šimáčková
MP714Z/21: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 18:15–19:45 129, K. Šimáčková
MP714Z/22: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 18:15–19:45 129, K. Šimáčková
MP714Z/23: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 18:15–19:45 124, K. Šimáčková
MP714Z/24: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 18:15–19:45 124, K. Šimáčková
MP714Z/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Šimíček
Předpoklady
NOW ( MP714Zk Lidská práva a soudnictví )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen na základní úrovni řešit případy týkající se lidských práv; bude rozumět procedurálním i obsahovým aspektům ochrany lidských práv na vnitrostání i mezinárodní úrovni; bude schopen sepsat analýzu i prakcitké podání k soudu týkající se problamatiky lidských práv.
Osnova
  • Rovnost a diskriminace
  • Právo na spravedlivý proces
  • Argumentace judikaturou
  • Sestavování ústavní stížnosti
  • Simulace soudního jednání
Literatura
  • Rovnost a diskriminace. Edited by Michal Bobek - Pavla Boučková - Zdeněk Kühn. Vyd. 1. V Praze: C.H. Beck, 2007. xlviii, 47. ISBN 9788071795841. info
  • HUBÁLKOVÁ, Eva. Evropská úmluva o lidských právech a Česká republika : judikatura a řízení před Evropským soudem pro lidská práva. Praha: Linde, 2003. 743 s. ISBN 807201417X. info
  • BERGER, Vincent. Judikatura Evropského soudu pro lidská práva. Translated by Bruno Jungwiert. 7. franc. vyd. (2000), 1. č. Praha: IFEC, 2003. xx, 769 s. ISBN 80-86412-23-7. info
Výukové metody
semináře
Metody hodnocení
hodnotí se práce na ústním jednání a sepisování podání
Další komentáře
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2013/MP714Z