MP717Z Správní právo I

Právnická fakulta
podzim 2015
Rozsah
2/1. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Petr Kolman, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (cvičící)
Ing. Mgr. Lenka Bursíková (pomocník)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Ivo Keisler (pomocník)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová (pomocník)
Mgr. Michal Matouš, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Čt 13:30–15:00 140
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP717Z/01: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 8:00–9:30 214, P. Kolman
MP717Z/02: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé úterý 8:00–9:30 214, P. Kolman
MP717Z/03: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 9:35–11:05 214, J. Jurníková
MP717Z/04: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé úterý 9:35–11:05 214, P. Kolman
MP717Z/05: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 11:10–12:40 214, J. Jurníková
MP717Z/06: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé úterý 11:10–12:40 214, V. Smutná
MP717Z/07: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 13:30–15:00 214, S. Sedláček
MP717Z/08: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé úterý 13:30–15:00 214, V. Smutná
MP717Z/09: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé liché úterý 15:05–16:35 214, S. Sedláček
MP717Z/10: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každé sudé úterý 15:05–16:35 214, V. Smutná
MP717Z/11: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou lichou středu 8:00–9:30 126, J. Jurníková
MP717Z/12: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou sudou středu 8:00–9:30 126, J. Jurníková
MP717Z/13: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou sudou středu 9:35–11:05 160, J. Jurníková
MP717Z/14: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou lichou středu 11:10–12:40 211, V. Smutná
MP717Z/15: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou sudou středu 13:30–15:00 131, V. Smutná
MP717Z/16: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou lichou středu 13:30–15:00 160, V. Smutná
MP717Z/17: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou lichou středu 15:05–16:35 211, V. Smutná
MP717Z/18: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou sudou středu 15:05–16:35 211, V. Smutná
MP717Z/19: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou lichou středu 16:40–18:10 211, V. Smutná
MP717Z/20: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou sudou středu 16:40–18:10 211, V. Smutná
MP717Z/21: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou lichou středu 9:35–11:05 258, J. Jurníková
MP717Z/22: Po 28. 9. až Pá 18. 12. každou sudou středu 11:10–12:40 126, V. Smutná
MP717Z/23: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Smutná
MP717Z/24: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Smutná
MP717Z/25: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Smutná
Předpoklady
MP313Z Úvod do studia VS - seminář || NOW ( MP313Z Úvod do studia VS - seminář )
Absolvování předmětu Úvod do studia veřejné správy
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je vybavit studenty teoretickými poznatky o výchozích a také fundamentálních otázkách a institutech správního práva, a dále i určitými dovednostmi a schopnostmi aplikovat získané znalosti na problémy praxe. Na konci tohoto kurzu bude student schopen - porozumět podstatě a poslání správního práva a veřejné správy, - vysvětlit jejich funkce, - vyargumentovat jejich opodstatněnost, - orientovat se v řešení případových studií, a - zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
  • Správní právo jako právní odvětví, prameny a normy správního práva, diskreční pravomoc veřejné správy, subjekty správního práva, správně právní vztahy, právní status úředníků veřejné správy, organizace veřejné správy, územní a místní veřejná správa, realizace činnosti veřejné správy, normotvorná pravomoc veřejné, právní záruky zákonnosti ve veřejné správě, odpovědnost veřejné správy za škodu nebo nemateriální újmu způsobenou rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, správně právní odpovědnost, správní právo trestní, odpovědnost za přestupky.
Literatura
    povinná literatura
  • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
Výukové metody
Přednášky, semináře a cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2014, podzim 2016, podzim 2017.