MP719Z Správní právo II

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
2/1/0. 4 kr. Ukončení: z.
Vyučující
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (přednášející)
Ing. Mgr. Lenka Bursíková (přednášející)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Anna Chamráthová (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (přednášející)
PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (cvičící)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (cvičící)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Kamil Jelínek (pomocník)
Mgr. Bc. Ivo Keisler (pomocník)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Pá 20. 12. Po 10:00–11:40 aula_Vinařská
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MP719Z/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 8:00–9:40 214, S. Sedláček
MP719Z/02: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 8:00–9:40 214, A. Chamráthová
MP719Z/03: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 10:00–11:40 214, S. Sedláček
MP719Z/04: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 10:00–11:40 214, A. Chamráthová
MP719Z/05: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 12:00–13:40 214, P. Havlan
MP719Z/06: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 12:00–13:40 214, A. Chamráthová
MP719Z/07: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé liché úterý 14:00–15:40 214, P. Havlan
MP719Z/08: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každé sudé úterý 14:00–15:40 214, A. Chamráthová
MP719Z/09: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 8:00–9:40 126, S. Sedláček
MP719Z/10: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 8:00–9:40 126, S. Sedláček
MP719Z/11: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 10:00–11:40 160, S. Sedláček
MP719Z/12: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 10:00–11:40 258, D. Hejč
MP719Z/13: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 12:00–13:40 258, D. Hejč
MP719Z/14: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 12:00–13:40 211, R. Bražina
MP719Z/15: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 14:00–15:40 148, R. Bražina
MP719Z/16: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 14:00–15:40 160, D. Hejč
MP719Z/17: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 16:00–17:40 040, D. Hejč
MP719Z/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Hejč
MP719Z/19: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Hejč
MP719Z/20: Rozvrh nebyl do ISu vložen. D. Hejč
Předpoklady
MP615Z Správní právo I || MP606Z Správní právo I || MP717Z Správní právo I
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je vybavit studenty základními poznatky o výchozích otázkách a institutech správního práva, a dále i určitými dovednostmi a schopnostmi aplikovat získané znalosti na problémy praxe.
Výstupy z učení
Na konci tohoto kurzu bude student schopen - porozumět podstatě a poslání správního práva a veřejné správy, - vysvětlit jejich funkce, - vyargumentovat jejich opodstatněnost, - orientovat se v řešení případových studií, a - zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
  • Činnost veřejné správy. Funkce a metody působení veřejné správy. Podmínky a principy výkonu veřejné správy. Diskreční pravomoc veřejné správy. Správní akty a další formy činnosti veřejné správy. Kontrola veřejné správy. Právní záruky ve veřejné správě. Správní trestání.
Literatura
    povinná literatura
  • PRŮCHA, Petr. Správní právo : obecná část. 8., dopl. a aktualiz. vyd.,. Brno: Doplněk, 2012. 427 s. ISBN 9788073803810. info
    doporučená literatura
  • HENDRYCH, Dušan. Správní právo : obecná část. 9. vydání. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxix, 570. ISBN 9788074006241. info
Výukové metody
přednášky, semináře, diskuse ve výuce, samostudium. Účast na přednáškách je nepovinná, leč doporučená
Metody hodnocení
výuka v semestru je ukončována zápočtem, v návaznosti na účast a plnění úkolů v seminářích
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/MP719Z