MP804Z Criminal Law III - Criminal proceedings - seminar

Faculty of Law
Spring 2006
Extent and Intensity
0/1. 4 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (lecturer)
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. (lecturer)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (seminar tutor)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (seminar tutor)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. (seminar tutor)
JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable of Seminar Groups
MP804Z/01: each odd Monday 8:00–9:30 258, J. Fenyk
MP804Z/02: each even Monday 8:00–9:30 258, J. Fenyk
MP804Z/03: each odd Monday 9:35–11:05 258, J. Fenyk
MP804Z/04: each even Monday 9:35–11:05 258, J. Fenyk
MP804Z/05: each odd Tuesday 8:00–9:30 129, V. Kratochvíl
MP804Z/06: each even Tuesday 8:00–9:30 129, V. Kratochvíl
MP804Z/07: each odd Tuesday 9:35–11:05 129, J. Kuchta
MP804Z/08: each even Tuesday 9:35–11:05 129, J. Kuchta
MP804Z/09: each odd Tuesday 11:10–12:40 129, V. Kalvodová
MP804Z/10: each even Tuesday 11:10–12:40 129, V. Kalvodová
MP804Z/11: each odd Tuesday 13:30–15:00 129, J. Kuchta
MP804Z/12: each even Tuesday 13:30–15:00 129, J. Kuchta
MP804Z/13: each odd Tuesday 15:05–16:35 129, M. Fryšták
MP804Z/14: each even Tuesday 15:05–16:35 129, M. Fryšták
MP804Z/15: each odd Tuesday 16:40–18:10 129, M. Fryšták
MP804Z/16: each even Tuesday 16:40–18:10 129, M. Fryšták
MP804Z/17: each odd Wednesday 8:00–9:30 133, J. Fenyk
MP804Z/18: each even Wednesday 8:00–9:30 133, J. Fenyk
MP804Z/19: each odd Wednesday 9:35–11:05 133, J. Fenyk
MP804Z/20: each even Wednesday 9:35–11:05 133, J. Fenyk
MP804Z/21: No timetable has been entered into IS.
Prerequisites (in Czech)
NOW ( MP804Zk Examination in Criminal Law )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives (in Czech)
Základním cíle předmětu se zaměřují na osvojení pojmu, struktury, forem, funkcí a základních zásad trestního práva. Na jeho systém jako základů trestní odpovědnosti a právních následků trestní odpovědnosti, jakož i obecné a zvláštní části. Na vztahy trestního práva k jiným disciplínám právním a neprávním.
Syllabus
  • Úvod do studia trestního práva procesního, základní pojmy, prameny, působnost a výklad trestního řádu, předběžné otázky, základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení, dokazování, rozhodnutí v trestním řízení přípravné řízení trestní, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení veřejné a neveřejné zasedání, přezkoumávání rozhodnutí, zvláštní způsoby řízení, právní styk s cizinou, vykonávací řízení.
Literature
  • NETT, Alexander. Trestní právo procesní. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 311 s. ISBN 8021010169. info
  • NETT, Alexander, Jana ZEZULOVÁ and Antonín DRAŠTÍK. Praktikum z trestního řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 337 s. ISBN 8021018690. info
Assessment methods (in Czech)
seminární výuka, podmínky zápočtu: seminární práce, reference z hlavního líčení, písemný zápočtový test, ústní zkouška
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2002, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2006/MP804Z