MP804Zk Criminal Law

Faculty of Law
Spring 2002
Extent and Intensity
0/0. 6 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc. (lecturer)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
Dr. Iveta Juráková, Ph.D. (seminar tutor)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (seminar tutor)
prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc. (seminar tutor)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (seminar tutor)
JUDr. Ing. Daniel Prouza, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. (seminar tutor)
Guaranteed by
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: doc. JUDr. Alexandr Nett, CSc.
Prerequisites (in Czech)
NOW ( MP804Z Criminal Law - sem )
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
  • Law (programme PrF, M-PPV)
Syllabus
  • Úvod do studia trestního práva procesního, základní pojmy, prameny, působnost a výklad trestního řádu, předběžné otázky, základní zásady trestního řízení, subjekty trestního řízení, zajištění osob a věcí důležitých pro trestní řízení,dokazování, rozhodnutí v trestním řízení přípravné řízení trestní, předběžné projednání obžaloby, hlavní líčení veřejné a neveřejné zasedání, opravné řízení, zvláštní způsoby řízení právní styk s cizinou, vykonávací řízení.
Literature
  • NETT, Alexander. Trestní právo procesní. Vyd. 2., přeprac. a dopl. Brno: Masarykova univerzita, 1996. 311 s. ISBN 8021010169. info
  • NETT, Alexander, Jana ZEZULOVÁ and Antonín DRAŠTÍK. Praktikum z trestního řízení. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 337 s. ISBN 8021018690. info
Assessment methods (in Czech)
seminární výuka, podmínky zápočtu: účast na seminářích, zápočtový test, reference z hlavního líčení, seminární práce
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
The course is taught annually.
The course is taught: every week.
Information on course enrolment limitations: Předmět je určen pro max. 10 studentů jiných fakult.
Listed among pre-requisites of other courses
The course is also listed under the following terms Spring 2000, Spring 2001, Spring 2003, Spring 2004, Spring 2005, Spring 2006, Spring 2007, Spring 2008, Spring 2009, Spring 2010, Spring 2011, Spring 2012, Spring 2013, Spring 2014, Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2020, Spring 2021.
  • Enrolment Statistics (Spring 2002, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2002/MP804Zk