MP811Z Správní právo III - seminář

Právnická fakulta
jaro 2021
Rozsah
0/1/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučováno online.
Vyučující
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Anna Richterová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Tomáš Svoboda, Ph.D. (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MP811Z/01: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každé sudé úterý 16:00–17:40 258, A. Richterová
MP811Z/02: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každé liché úterý 16:00–17:40 208, L. Potěšil
MP811Z/03: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každé liché úterý 18:00–19:40 160, L. Potěšil
MP811Z/04: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každé sudé úterý 18:00–19:40 160, A. Richterová
MP811Z/05: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každou sudou středu 8:00–9:40 126, L. Potěšil
MP811Z/06: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každou lichou středu 8:00–9:40 124, L. Potěšil
MP811Z/07: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každou lichou středu 10:00–11:40 124, L. Potěšil
MP811Z/08: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každou sudou středu 10:00–11:40 124, L. Potěšil
MP811Z/09: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každou sudou středu 12:00–13:40 148, T. Svoboda
MP811Z/10: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každou lichou středu 12:00–13:40 126, A. Kliková
MP811Z/11: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každou lichou středu 14:00–15:40 209, T. Svoboda
MP811Z/12: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každou sudou středu 14:00–15:40 209, T. Svoboda
MP811Z/13: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každou lichou středu 18:00–19:40 129, T. Svoboda
MP811Z/14: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každou sudou středu 18:00–19:40 124, T. Svoboda
MP811Z/15: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každou lichou středu 16:00–17:40 020, T. Svoboda
MP811Z/16: Po 8. 3. až Pá 28. 5. každou sudou středu 16:00–17:40 020, T. Svoboda
MP811Z/17: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Richterová
MP811Z/18: Rozvrh nebyl do ISu vložen. A. Kliková
Předpoklady
NOW ( MP811Zk Správní právo III )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Předmět poskytuje znalosti o základech právní úpravy a základních pojmech, institutech a procesních postupech ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti bezpečnostní, hospodářské a kulturně-vzdělávací.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu: - má znalosti o základech právní úpravy a základních pojmech, institutech a procesních postupech ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti bezpečnostní, hospodářské a kulturně-vzdělávací.
Osnova
  • Základ právní úpravy a základní pojmy, instituty a procesní postupy ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti bezpečnostní, hospodářské a kulturně-vzdělávací.
Literatura
    doporučená literatura
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněn. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 421 stran. ISBN 9788073806880. info
  • PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Vydání první. Praha: Leges, 2017. 448 stran. ISBN 9788075022219. info
Výukové metody
diskuse, řešení příkladů
Metody hodnocení
písemný test
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2019, jaro 2020, jaro 2022.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2021/MP811Z