MP811Zk Správní právo III

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
2/0/0. 5 kr. Ukončení: zk.
Vyučující
JUDr. Radislav Bražina, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc. (přednášející)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Anna Chamráthová (přednášející)
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Lukáš Potěšil, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
JUDr. Stanislav Sedláček, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Soňa Skulová, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Faisal Husseini, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Bc. Klára Malaníková, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Veronika Smutná, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Bc. Alžbeta Králová (pomocník)
PhDr. Mgr. Dagmar Sochorová, Ph.D. (pomocník)
Mgr. Tomáš Svoboda (pomocník)
Mgr. Jiří Venclíček (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Petr Havlan, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Út 14:00–15:40 038
Předpoklady
( NOW ( MP811Z Správní právo III sem ) || MP811Z Správní právo III sem ) && MP615Z Správní právo I && MP719Z Správní právo II
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory
Cíle předmětu
Předmět poskytuje znalosti o základech právní úpravy, organizaci a základních pojmech, institutech a specifikách procesních postupů ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti vnitřní, bezpečnosti a obrany, správy hospodářské a kulturně-vzdělávací.
Výstupy z učení
Student po úspěšném absolvování předmětu: má znalosti o základech právní úpravy a základních pojmech, institutech a procesních postupech ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti vnitřní, bezpečnosti a obrany, správy hospodářské a kulturně-vzdělávací.
Osnova
  • Základ právní úpravy a základní pojmy, instituty a procesní postupy ve vybraných odvětvích veřejné správy z oblasti vnitřní, bezpečnosti a obrany, správy hospodářské a kulturně-vzdělávací.
Literatura
    neurčeno
  • SKULOVÁ, Soňa, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Jana JURNÍKOVÁ, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ a Lukáš POTĚŠIL. Správní právo procesní. 3. aktualizované a doplněn. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2017. 421 stran. ISBN 9788073806880. info
  • PRÁŠKOVÁ, Helena. Nové přestupkové právo. Vydání první. Praha: Leges, 2017. 448 stran. ISBN 9788075022219. info
Výukové metody
přednášky
Metody hodnocení
ústní zkouška
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Nachází se v prerekvizitách jiných předmětů
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2020.