MV716K Právní aspekty živnostenského podnikání

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Josef Fiala, CSc. (přednášející)
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jan Horecký, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. (přednášející)
JUDr. Alena Kliková, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Jarmila Pokorná, CSc. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Ivana Průchová, CSc. (přednášející)
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Svatava Veverková (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Kateřina Ronovská, Ph.D.
Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Alice Dvořáková
Dodavatelské pracoviště: Katedra občanského práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 18:00–19:40 214
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV716K/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 18:00–19:40 214, J. Fiala
MV716K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Fiala
Předpoklady
( MP501Zk Občanské právo III || MP410Zk Občanské právo III || CM410Zk Občanské právo III ) && MP604Zk Obchodní právo III && ! MV716Zk Pr. asp. živnost. p.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 15/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Cílem výuky povinně volitelného předmětu je seznámit studenty s veřejnoprávními a se soukromoprávními aspekty živnostenského podnikání.
Výuka zahrnuje témata především ze správního práva a z občanského práva.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen:
Porozumět základním institutům ze sféry živnostenského podnikání,
vysvětlit je ve vazbách na další právní odvětví,
právní úpravu vysvětlit a
naučit se poskytovat rámcové právní rady.
Osnova
  • Základní pojmy podnikání (charakteristika podnikání, individuální a společné podnikání).
  • Živnostenské podnikání, druhy živností, vznik, změna a zánik živnostenského oprávnění, právní režim vztahů vznikajících při živnostenském podnikání, daňové povinnosti živnostníka.
  • Trestněprávní ochrana podnikání.
  • Právní postavení podnikatelů v zemědělství.
  • Podnikání v rámci tzv. svobodných povolání (exkurs).
Literatura
  • FIALA, Josef. Živnostenské právo. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita., 1993. 146 s. ISBN 80-210-0823-7. info
Výukové metody
Výuka je prováděna formou přednášek (1x týdně). Přednášky mají účel poznávací, témata jsou jednak zaměřena na specifické otázky ze základních předmětů, které mají přímý vztah k živnostenskému podnikání, jednak se věnují zcela specifickým tématům.
Metody hodnocení
Předmět je ukončen kolokviem, jehož součástí je písemné zpracování zadaného tématu. Podmínkou připuštění ke kolokviu je minimálně 80% účast na přednáškách.
U kolokvia není připuštěno používání právních předpisů při přípravě.
Informace učitele
Podmínky pro posluchače s ISP: zpracování a odevzdání seminární práce na téma zadané individuálně vyučujícím ISP a dále konzultace látky příslušného semestru v termínech stanovených vyučujícím ISP a v rozsahu programu výuky. V ostatním platí příslušný pokyn děkana.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/MV716K