MV846K Právo informačních a komunikačních technologií - veřejné

Právnická fakulta
jaro 2016
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Mgr. Jakub Harašta, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Tereza Kyselovská, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Matěj Myška, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Danuše Spáčilová (přednášející)
Mgr. Václav Stupka, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Pavel Loutocký, Ph.D., BA (Hons) (cvičící)
JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. (pomocník)
JUDr. Bc. Lucie Smolka, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh
každý sudý čtvrtek 9:35–11:05 133
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV846K/01: Po 29. 2. až Pá 20. 5. každý sudý čtvrtek 11:10–12:40 126, M. Myška
MV846K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. M. Myška
Předpoklady
Předmět je určen především studentům magisterského studia oboru právo, u nichž se předpokládá základní znalost disciplín vyučovaných v 1.-7. semestru. Výhodou bude znalost anglického nebo německého jazyka.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
- porozumět základním otázkám veřejnoprávní regulace ICT
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy trestní a správní jurisdikce na internetu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy eGovernmentu
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy eJustice
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy veřejnoprávní ochrany duševního vlastnictví
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy kyberkriminality
- analyzovat a řešit konkrétní právní problémy elektronických finančních transakcí
Osnova
 • Pojem práva ICT, základní metody, aktuální otázky veřejnoprávní jurisdikce na internetu.
 • Pojem e-Demokracie, e-Government, státní informační politika a její odraz v právním řádu, institucionální zajištění, základní metody a techniky e-Governance a e-Governmentu.
 • E-Demokracie, e-Participace a e-Voting.
 • Elektronická podání a doručování ve veřejné správě, datové schránky.
 • Informace veřejné správy, registry.
 • Právo elektronických komunikací.
 • Elektronické bankovnictví, elektronické peníze.
 • Kyberkriminalita.
 • Regulace soutěže na technologickém trhu.
 • Ochrana osobních údajů v informačních systémech.
 • Veřejnoprávní ochrana autorských práv.
 • Elektronizace soudnictví, elektronický spis, automatizované rozhodování.
 • Bezpečnost informačních systémů. Odposlech a záznam (monitorování) komunikace na internetu, telekomunikační a poštovní (listovní) tajemství a jeho realizace v podmínkách internetu.
Literatura
 • MATES, Pavel a Vladimír SMEJKAL. E-government v českém právu. Praha: Linde, 2006. 244 s. ISBN 8072016148. info
 • POLČÁK, Radim. Právo na internetu - spam a odpovědnost ISP. Brno: Computer Press, 2007. 150 s. Právo pro denní praxi. ISBN 978-80-251-1777-4. info
 • SMEJKAL, Vladimír. Právo informačních a telekomunikačních systémů. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: C.H. Beck, 2004. xxx, 770. ISBN 8071797650. info
 • SMEJKAL, Vladimír. Informační systémy veřejné správy ČR. Vyd. 1. V Praze: Vysoká škola ekonomická v Praze, 2003. 121 s. ISBN 8024505339. info
 • Úvod do eGovernmentu v České republice :právní a technický průvodce. Edited by Bohumír Štědroň. 1. vyd. Praha: Úřad vlády České republiky, 2007. 172 s. ISBN 978-80-87041-25-3. info
 • ŠTĚDROŇ, Bohumír. Občanské soudní řízení sporné a využití informačních technologií a právních informačních systémů : (e-justice). Praha: Linde, 2008. 271 s. ISBN 9788072017140. info
 • Ostatní studijní literatura bude studentům poskytnuta prostřednictvím interaktivní osnovy.
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s odborníky z praxe
Metody hodnocení
odpovědníky v e-learningové aplikaci - kolokvium bude uděleno za úspěšné dokončení min. 6 z celkem 10 on-line odpovědníků.
Informace učitele


Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2017, jaro 2018, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020, jaro 2021, podzim 2021, jaro 2022.