MV919K Místní správa

Právnická fakulta
podzim 2018
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. David Hejč, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Stanislav Kadečka, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Michal Matouš, Ph.D. (přednášející)
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc. (přednášející)
Mgr. Tomáš Svoboda (přednášející)
Mgr. František Halml (pomocník)
Mgr. Alena Pumprlová (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Petr Průcha, CSc.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 24. 9. až Pá 21. 12. každý sudý čtvrtek 12:00–13:40 160
  • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV919K/01: Po 1. 10. až Pá 21. 12. každý lichý čtvrtek 12:00–13:40 160, T. Svoboda
MV919K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. P. Průcha
Předpoklady
! MV919Z Místní správa sem
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 6/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Hlavním cílem tohoto kurzu je prohloubit znalosti nabyté při studiu předcházejících povinných předmětů výuky správního práva. Na konci tohoto kurzu bude student mít základní teoretické a praktické poznatky z oblasti místní správy,bude schopen porozumět podstatě a poslání místní správy, vysvětlit její funkce, vyargumentovat její opodstatněnost, orientovat se v řešení případových studií, a zdůvodnit vybrané řešení případové studie.
Osnova
  • Pojem a podstata místní správy, charakteristika vývoje místní správy na našem území od pol. 19, stol., principy organizace evropských systémů místní správy, pojem a charakteristika naší současné místní správy, ústavně právní základy organizace a činnosti místní správy, zákonná úprava organizace místní správy, činnost veřejné správy a její realizace se zřetelem k její místní úrovni, záruky zákonnosti v místní správě.
Literatura
  • PRŮCHA, Petr. Místní správa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 277 s. Edice učebnic PrF MU č. 474. ISBN 978-80-210-5590-2. info
  • KOUDELKA, Zdeněk. Samospráva. 1. vyd. Praha: Linde Praha a.s., 2007. 400 s. 726. ISBN 978-80-7201-665-5. info
  • PRŮCHA, Petr a Karel SCHELLE. Základy místní správy. Brno: Iuridica Brunensia, 1995. 189 s. ISBN 80-85964-00-7. info
  • Místní správa v liberálních demokraciích : úvodní náčrt. Edited by J. A. Chandler. Vyd. 1. Brno: Doplněk, 1998. 264 s. ISBN 8072390236. info
  • KOPECKÝ, Martin, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN a Jan JANEČEK. Zákon o obcích. Komentář. 3. vyd. Praha: Wolters Kluwer, Praha, 2017. 353 s. komentáře, 2017/3075. ISBN 978-80-7552-862-9. info
Výukové metody
Přednášky, diskuse v hodině, úkoly k samostudiu, písemné zpracovávání dílčích témat a vystoupení studentů s těmito tématy ve výuce. Vyžaduje se osobní účast ve výuce.
Metody hodnocení
Písemné zpracovávání dílčích témat a vystoupení studentů s těmito tématy ve výuce. Předmět je ukončován kolokviem - ústní pohovor ve 3 - 5 členné skupince.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2019.