EN

PrF:MV922K Záruky zákonosti VS - Informace o předmětu

MV922K Záruky zákonnosti ve veřejné správě

Právnická fakulta
podzim 2013
Rozsah
1/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Jana Filipová, Ph.D. (pomocník)
Garance
JUDr. Jana Jurníková, Ph.D.
Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Andrea Kalivodová, DiS.
Dodavatelské pracoviště: Katedra správní vědy a správního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Pá 20. 12. každý sudý čtvrtek 16:40–18:10 160
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV922K/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každý sudý čtvrtek 18:15–19:45 160, J. Jurníková
MV922K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Jurníková
Předpoklady
! MV922Z Záruky zákon. VS sem
Základní orientace ve správním právu a právu ústavním.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Na konci kurzu student bude schopen formulovat vlastní návrhy a stanoviska k právní úpravě regulující základní záruky zákonnosti, bude se orientovat v příslušné právní úpravě včetně oblasti rozhodovací činnosti soudů, bude umět věcně argumentovat ve prospěch vybraného řešení.
Osnova
 • Charakteristika zákonnosti ve veřejné správě, Pojem záruk zákonnosti, Institut správního soudnictví a ústavního soudnictví,Problematika veřejného ochránce práv, Právo petiční, Problematika vyřizování stížností
Literatura
 • Ústava České republiky : komentář. Edited by Vladimír Sládeček - Vladimír Mikule - Jindřiška Syllová. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2007. xiv, 935. ISBN 9788071798699. info
 • HENDRYCH, Dušan. Správní právo. 6. vyd. Praha: C.H. Beck, 2006. xxxix, 822. ISBN 8071794422. info
 • SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. Vyd. 1. Praha: ASPI, 2005. 379 s. ISBN 8073570602. info
 • PRŮCHA, Petr a Richard POMAHAČ. Lexikon správní právo. Vyd. 1. Ostrava: Sagit, 2002. 683 s. ISBN 80-7208-314-7. info
 • MIKULE, Vladimír a Vladimír SLÁDEČEK. Zákon o Ústavním soudu - komentář a judikatura k Ústavě ČR a Listině základních práv a svobod. Vyd. 1. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. 460 s. ISBN 80-86432-10-6. info
 • Zákon o Veřejném ochránci práv : komentář. Edited by Vladimír Sládeček. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2000. xxxii, 135. ISBN 8071794457. info
 • PRŮCHA, Petr. K reformě správního trestání. Právník, Praha: Academia, 1998, roč. 137, č. 12, s. 1029-1038. ISSN 0324-7007. info
 • SLÁDEČEK, Vladimír. Ombudsman, ochránce práv ve veřejné správě. Vyd. 1. Praha: Univerzita Karlova, 1998. 200 s. info
 • MAZANEC, Michal. Správní soudnictví. Praha: Linde, 1996. 451 s. ISBN 8072010212. info
Výukové metody
teoretická příprava v podobě přednášek, diskuse v rámci seminární výuky, rozbor judikatury
Metody hodnocení
Podmínkou pro úspěšné zvládnutí předmětu je vypracování řešení příkladu nebo rozboru vybraného institutu (zadáno na seminářích) a jeho obhájení, a dále zvládnutí vědomostního testu konaného v průběhu semestru (25 otázek hodnocených 75 body, k úspěšnému zvládnutí je třeba dosáhnout alespoň 50 bodů).
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2005, podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2013/MV922K