MV937K Trestní právo v aplikační praxi

Právnická fakulta
podzim 2011
Rozsah
0/1. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Michal Galát (cvičící)
Mgr. Zdeněk Krejčí, Dr. (cvičící)
Mgr. Daniel Plšek (cvičící)
JUDr. Eva Žďárská (cvičící)
Garance
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Brzobohatá
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MV937K/01: Po 26. 9. až Pá 16. 12. každé sudé úterý 18:15–19:45 215, M. Fryšták
MV937K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen.
Předpoklady
MP804Zk Trestní právo III
Examination in Criminal law passed in VIII. semester.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Svým obsahem tento předmět nepřímo navazuje na výuku trestního práva hmotného a procesního vyučovaného v VI. až VIII. semestru. Jeho obsahovou náplní však není standardní seminární opakování již získaných teoretických znalostí vycházejících z platné právní úpravy, i když nutno zdůraznit, že na těchto znalostech bude výuka stavět a z nich bude vycházet. V jeho rámci půjde o propojení teorie a praxe na vyšší úrovni a v hlubším záběru, než nabízí základní seminární výuka. Cílem předmětu je snaha poskytnout studentům praktický náhled na činnost orgánů činných v trestním řízení. Měl by jim tak pomoci pochopit aplikaci norem trestního práva na konkrétních kauzách.
Osnova
  • 1. Vybrané aspekty přípravného řízení 2. Organizovaná trestná činnost 3. Hospodářská a majetková trestná činnost 4. Trestné činy proti životu a zdraví 5. Řízení před soudem z pohledu soudce
Literatura
  • FRYŠTÁK, Marek, Michal GALÁT, Zdeněk KREJČÍ, Daniel PLŠEK a Eva ŽĎÁRSKÁ. Trestní právo v aplikační praxi:multimediální učební text. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 98 s. Edice multimediálních učebních textů PrF MU č. 58. ISBN 978-80-210-5247-5. info
Výukové metody
Základem výuky jsou praktické semináře, které jsou povinné. V rámci těchto seminářů, vedených odborníky z praxe, probíhá rozbor konkrétních aplikačních problémů s následnou diskuzí. Uvedené směřuje k naplnění výše uvedených cílů předmětu. Po jeho absolvování by tedy studenti měli mít představu o konkétní interpretaci a aplikaci norem trestního práva, měli by jí porozumět a měly porozumět vybraným aplikačním problémům na úseku trestního řázení.
Metody hodnocení
Předmět zakončen kolokviem, podmínkou je návštěva seminářů a pohovor k zadanému tématu.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2006, podzim 2007, podzim 2008, podzim 2009, podzim 2010, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015.