MV937K Criminal Law in the application practice

Faculty of Law
Autumn 2006
Extent and Intensity
0/1. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Jana Bernreiterová (seminar tutor)
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Michal Galát (seminar tutor)
JUDr. Eva Žďárská (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Department of Criminal Law - Faculty of Law
Contact Person: Dagmar Šedá
Timetable of Seminar Groups
MV937K/01: Mon 25. 9. to Fri 22. 12. each even Thursday 18:15–19:45 302, M. Fryšták
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
The capacity limit for the course is 25 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 0/25, only registered: 0/25, only registered with preference (fields directly associated with the programme): 0/25
Course objectives (in Czech)
Svým obsahem tento předmět nepřímo navazuje na výuku trestního práva hmotného a procesního vyučovaného v VI. až VIII. semestru. Jeho obsahovou náplní však není standardní seminární opakování již získaných teoretických znalostí vycházejících z platné právní úpravy, i když nutno zdůraznit, že na těchto znalostech bude výuka stavět a z nich bude vycházet. V jeho rámci půjde o propojení teorie a praxe na vyšší úrovni a v hlubším záběru, než nabízí základní seminární výuka. Cílem předmětu je snaha poskytnout studentům praktický náhled na činnost orgánů činných v trestním řízení. Měl by jim tak pomoci pochopit aplikaci norem trestního práva na konkrétních kauzách.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Autumn 2007, Autumn 2008, Autumn 2009, Autumn 2010, Autumn 2011, Autumn 2012, Autumn 2013, Autumn 2014, Autumn 2015.
  • Enrolment Statistics (Autumn 2006, recent)
  • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/autumn2006/MV937K