MV940K Evropské trestní právo

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
1/1/0. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (přednášející)
prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr. (přednášející)
JUDr. Přemysl Polák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Jana Zezulová, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Petr Zarivnij, Ph.D. (pomocník)
Garance
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh
Po 23. 9. až Pá 20. 12. každou sudou středu 8:00–9:40 257
 • Rozvrh seminárních/paralelních skupin:
MV940K/01: Po 30. 9. až Pá 20. 12. každou lichou středu 8:00–9:40 257, J. Fenyk
MV940K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Fenyk
Předpoklady
MP804Zk Trestní právo III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 23/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory
Cíle předmětu
Základním cílem předmětu je vysvětlení historického vývoje, cílů a metod tzv. europeizace trestního práva. Výklady budou provázeny rozborem judikatury Evropského soudního dvora a rozborem právních nástrojů tzv. europeizace ve srovnání s prostředím mezinárodního práva veřejného. Student na konci kurzu získá přehled o evropském trestním právu, bude se schopen orientovat v tomto prostředí, zanalyzovat dané právní nástroje a na základě nabytých znalostí porovnat různé instituty a nástroje.
Osnova
 • Právní subjektivita ES a právní povaha EU Evropské právo a trestní právo hmotné Evropské právo a trestní právo procesní a mezinárodní justiční spolupráce v trestních věcech Rozhodovací praxe ESD s dopady na trestní právo Dokumenty Rady Evropy v oblasti trestního práva Dopad rozhodnutí ESLP na trestní právo
Literatura
  povinná literatura
 • FENYK, Jaroslav a Ján SVÁK. Europeizace trestního práva. 1. vydání. Bratislava: Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 229 s. ISBN 978-80-88931-88-1. info
 • FENYK, Jaroslav. European Public Prosecutor - A Step towards Mutual Recognition, or Establishment of European Criminal Justice? In Czech yearbook of international law - Second Decade Ahead: Tracing the Global Crisis 2010. 1. vydání. New York: Juris Publishing, Inc., 2010. s. 187-205, 19 s. ISBN 978-1-57823-272-7. info
  doporučená literatura
 • TOMÁŠEK, Michal. Europeizace trestního práva. Praha: Linde, 2009. 459 s. ISBN 9788072017379. info
 • KRATOCHVÍL, Vladimír. České trestní právo hmotné a procesní v evropském právním prostředí. Brno: Masarykova univerzita; Právnická fakulta, 2009. 184 s. Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity AUBI. ISBN 978-80-210-4982-6. info
Výukové metody
Přednášky jsou kombinovány se semináři. Přednášky jsou prováděny za pomoci power pointové prezentace, kterou studenti obdrží po přednášce v elektronické pdoobě. Semináře jsou interaktivní, tzn. že konkrétní aspekty trestního práva jsou přenášeny do pilířové struktury EU a rozhodovací praxe Evropského soudního dvora je vysvětlována a analyzována ve spolupráci učitel - studenti.
Metody hodnocení
Výuka bude probíhat formou přednášek a seminářů, ukončení formou kolokvia na základě písemné práce zpracované na téma navazující na program přednášek a seminářů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2009, podzim 2010, podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2017, podzim 2018.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/MV940K