MVD014K Praktikum z trestního řízení

Právnická fakulta
podzim 2017
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D. (cvičící)
JUDr. Aleš Flídr (cvičící)
JUDr. Milana Hrušáková, Ph.D. (cvičící)
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. (cvičící)
JUDr. Roman Hájek (cvičící)
Mgr. Daniel Plšek (cvičící)
JUDr. Jan Provazník, Ph.D. (cvičící)
Mgr. David Čep, Ph.D. (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D.
Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Jana Dopitová
Dodavatelské pracoviště: Katedra trestního práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVD014K/01: St 4. 10. 16:40–18:10 042, 18:15–19:45 042, St 18. 10. 16:40–18:10 042, 18:15–19:45 042, St 1. 11. 16:40–18:10 042, 18:15–19:45 042, St 15. 11. 16:40–18:10 042, 18:15–19:45 042, St 29. 11. 16:40–18:10 042, 18:15–19:45 042, St 13. 12. 16:40–18:10 042, 18:15–19:45 042, M. Fryšták
MVD014K/02: St 11. 10. 16:40–18:10 042, 18:15–19:45 042, St 25. 10. 16:40–18:10 042, 18:15–19:45 042, St 8. 11. 16:40–18:10 042, 18:15–19:45 042, St 22. 11. 16:40–18:10 042, 18:15–19:45 042, St 6. 12. 16:40–18:10 042, 18:15–19:45 042, St 20. 12. 16:40–18:10 042, 18:15–19:45 042, J. Provazník
Předpoklady
MP804Zk Trestní právo III
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kursu bude student schopen aplikovat znalosti trestněprávní a trestněprocesní úpravy v praxi; používat některé dovednosti pro výkon právnické profese.
Výstupy z učení
Na konci kursu bude student schopen aplikovat znalosti trestněprávní a trestněprocesní úpravy v praxi a používat některé dovednosti pro výkon právnické profese.
Osnova
  • Představení znalostního rámce, doplnění znalostí, seznámení s metodou práce v seminářích, zadání úkolů. Dokazování se zaměřením se na znalecké zkoumání a postavení znalce v trestním řízení Realizace práva na obhajobu v trestním řízení Státní zástupce v přípravném řízení a v řízení před soudem Řízení před soudem z pohledu soudce Závěrečné zhodnocení
Literatura
  • Elektronická e-learningová osnova s potřebnými materiály.
Výukové metody
Případové studie; diskuse; zpracovávání rozhodnutí.
Metody hodnocení
Zpracování případové studie, prezentace. Kolokvium.
Informace učitele
Povaha předmětu neumožňuje absolvování předmětu distančně, studenti s povoleným ISP jsou povinni se účastnit výuky v plném rozsahu.
logolink opvk
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2011, podzim 2012, podzim 2013, podzim 2014, podzim 2015, podzim 2016, podzim 2018, podzim 2019, podzim 2020.