MVV16468K Interpretace lidských práv

Právnická fakulta
jaro 2019
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc. (přednášející)
Mgr. Nikoleta Bitterová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Karel Suda (cvičící)
JUDr. Bc. Jakub Valc (cvičící)
Garance
doc. PhDr. Tatiana Machalová, CSc.
Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Tereza Buchalová
Dodavatelské pracoviště: Katedra právní teorie - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV16468K/01: Po 25. 2. až Pá 17. 5. Út 14:00–15:40 211, T. Machalová
MVV16468K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Machalová
Předpoklady
Předmět je určen zájemcům o problematiku lidských práv obecně a zvláště se zřetelem na problematiku základního práva na život.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 17/25, pouze zareg.: 0/25
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Na konci tohoto kurzu bude student schopen:
porozumět a vysvětlit význam práva na život jako základního práva;
použit informace o ochraně práva na život k řešení konkrétních případů;
vytvořit vlastní koncepci řešení právní ochrany života v kontextu problémů (interrupce, euthanásie, genetické úpravy);
Osnova
  • - Výklad základních pojmů: lidská práva, právo nad životem, právo na život, právo k životu;
  • Právně filosofická východiska současného diskursu o právu na život
  • Právo na život v evropském a českém právu
  • Analýza současného diskurzu o a) umělém ukončení těhotenství;b) euthanásii;c) asistované reprodukci; d) manipulace lidského geonomu;
  • Lidská práva jako objekt a kontext právní argumentace a interpretace;
  • Sociální práva a právo na život
Literatura
  • Habermas, J. Budoucnost lidské přirozenosti. Filosofie Praha 2006
  • Thomasma, D.C.-Kushnerová,Th.- Od narození do smrti. Praha 2000
  • Právo ženy? Kalligram Bratislava 2004
Výukové metody
teoretická příprava a seminární diskuse
Metody hodnocení
Podmínky pro uznání kurzu jsou: vypracování závěrečného projektu a jeho úspěšná obhajoba
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2008, jaro 2009, jaro 2010, jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016, jaro 2017, jaro 2018, jaro 2020, jaro 2021.