MVV231K Letní škola práva životního prostředí

Právnická fakulta
podzim 2019
Rozsah
0/2/0. 30 hodin za týden (5 dnů x 6 hodin výuky). 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
JUDr. Jakub Hanák, Ph.D. (cvičící)
doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D. (cvičící)
Mgr. Jiří Vodička (cvičící)
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M. (cvičící)
JUDr. Dominik Židek, Ph.D. (cvičící)
Garance
JUDr. Vojtěch Vomáčka, Ph.D., LL.M.
Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Zuzana Suchá
Dodavatelské pracoviště: Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV231K/01: Rozvrh nebyl do ISu vložen. J. Hanák, V. Vomáčka, D. Židek
MVV231K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. V. Vomáčka
Předpoklady
SOUHLAS
Letní škola se bude konat ve dnech 24. - 27. 9. 2018 v prostorách PrF MU. Bližší informace včetně odkazu na registraci se objeví na: http://envi.law.muni.cz/content/cs/letni-skola/ Účast na letní škole je podmíněna přihlášením přes registrační systém a zaplacením poplatku ve výši 2.000 Kč. Po absolvování Letní školy a splnění dalších podmínek existuje pro studenty Právnické fakulty MU možnost proplacení účastnického poplatku (ne ubytování) formou jednorázového stipendia. Počet míst je omezený, takže vyčkejte potvrzení přihlášky v registračním systému.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 30 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 29/30, pouze zareg.: 0/30
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílovou skupinou projektu jsou talentovaní studenti magisterského studia oboru Právo a právní věda v 2. - 3. ročníku studia (případně i starším nebo mladším), tj. s dostatečnou schopností tvůrčí samostatné i skupinové práce a hlubší argumentace při řešení případů. Letní škola by těmto studentům měla nejen umožnit pochopit a osvojit si do hloubky teoretické základy látky vyučované v rámci dvousemestrálního povinného předmětu Právo životního prostředí, ale rovněž proniknout do praktické roviny jednotlivých oblastí. Přidaná hodnota a inovativnost aktivit spočívá především v řešení aktuálních kauz a v kontaktu s pestrým výběrem odborníků z praxe, kteří mohou poskytnout cenný pohled na posuzované otázky – a také seznámit studenty s problémy, na které naráží v každodenní práci. Pro studenty se tak jedná o unikátní příležitost. Výuka letní školy bude složená z bloků, které budou zahrnovat jak teoretickou výuku, tak především řešení praktických příkladů a diskuzi nad možnými závěry. Úvodní bloky budou probíhat pod vedením vyučujících z PrF MU, zbylé bloky budou probíhat s účastí odborníků z praxe. Počítá se i se zapojením doktorandů.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích podzim 2017, podzim 2018.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/podzim2019/MVV231K