EN

PrF:MVV2568K Právo biotechnologií - Informace o předmětu

MVV2568K Právo biotechnologií

Právnická fakulta
jaro 2017
Rozsah
0/2. 3 kr. Ukončení: k.
Vyučující
Mgr. Alžběta Krausová, LL.M. (přednášející)
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D. (přednášející)
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Radek Policar (přednášející)
JUDr. Ing. Lukáš Prudil, Ph.D. (přednášející)
JUDr. Danuše Spáčilová (pomocník)
Garance
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Kontaktní osoba: Hana Jelínková
Dodavatelské pracoviště: Ústav práva a technologií - Právnická fakulta
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
MVV2568K/01: Po 27. 2. až Pá 19. 5. Út 18:15–19:45 316, F. Křepelka
MVV2568K/02: Rozvrh nebyl do ISu vložen. F. Křepelka
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 25 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 2/25, pouze zareg.: 2/25
Mateřské obory
Cíle předmětu
Student bude na konci kursu schopen - porozumět základním otázkám bioetiky, právního režimu biotechnologického výzkumu a aplikace biotechniologií v praxi - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výzkumu na lidech - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky výzkumu a vývoje biotechnologických léčivých přípravků - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky aplikace genetických metod v medicíně a biotechnologické produkci - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky ochrany soukromí a osobních údajů při biotechnologickém výzkumu a vývoji - analyzovat a řešit konkrétní právní otázky průmyslové právní ochrany výsledků biotechnologického výzkumu a vývoje
Osnova
 • Úvod, přehled témat, zadání odpovědníků
 • Biotechnologie jako právní problém (přehled právní úpravy vč. mezinárodní regulace)
 • Základy bioetiky
 • Právní regulace výzkumu na lidech
 • Biotechnologické léčivé přípravky (biologická léčba, biosimilars, léčivé přípravky pro moderní terapii)
 • Právní režim použití orgánů, tkání a buněk (lidských i zvířecích) v medicíně (vč. krve, mj. pupečníkové, a krvetvorných buněk), problematika biobank
 • Klonování, genetická vyšetření a manipulace, výzkum na lidských embryonálních kmenových buňkách, GMO, vytváření databází a jejich propojitelnost
 • Patentová ochrana léčiv včetně biotechnologií
 • Právní aspekty reprodukční medicíny a určování rodičovství
 • Biostatistika a ochrana soukromí
 • Human-computer interfaces, “vzdálené” léčebné zákroky a aplikovatelné právo
 • Shrnutí, zhodnocení odpovědníků
Literatura
 • veškerá studijní literatura bude studentům poskytnuta v elektronické verzi formou e-learningové aplikace
Výukové metody
přednášky, semináře, e-learningová aplikace, workshopy s praktikujícími právníky
Metody hodnocení
odpovědníky v e-leraningové aplikaci - kolokvium bude uděleno na základě úspěšného dokončení min. 6 z celkových 10 odpovědníků
Informace učitele

Předmět je vytvořen v rámci realizace projektu OP VK "Rozšíření a inovace vysokoškolského vzdělávání v odvětví práva a technologií (reg. č. CZ.1.07/2.2.00/07.0471)"

Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je vyučován každoročně.
Předmět je zařazen také v obdobích jaro 2011, jaro 2012, jaro 2013, jaro 2014, jaro 2015, jaro 2016.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2017/MVV2568K