MVV3068K Health Law II

Faculty of Law
Spring 2020
Extent and Intensity
0/1/0. 3 credit(s). Type of Completion: k (colloquium).
Teacher(s)
Mgr. Bc. Ondřej Pavelek, Ph.D. (seminar tutor)
MUDr. Mgr. Bc. Tomáš Vojtíšek, Ph.D. (seminar tutor)
Mgr. Bc. Michal Koščík, Ph.D. (seminar tutor)
JUDr. Iva Koukalová (seminar tutor)
JUDr. Alena Tobiášová, MBA (seminar tutor)
Guaranteed by
doc. JUDr. Filip Křepelka, Ph.D.
Department of International and European Law - Faculty of Law
Contact Person: Jana Dopitová
Supplier department: Department of International and European Law - Faculty of Law
Timetable of Seminar Groups
MVV3068K/01: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each odd Tuesday 18:00–19:40 041, M. Koščík
MVV3068K/02: Mon 2. 3. to Fri 22. 5. each even Tuesday 18:00–19:40 041, M. Koščík
MVV3068K/03: No timetable has been entered into IS. M. Koščík
Prerequisites (in Czech)
MP510Zk Civil Procedural Law II && ( MP410Zk Civil Law III || CM410Zk Civil Law III )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.

The capacity limit for the course is 40 student(s).
Current registration and enrolment status: enrolled: 33/40, only registered: 0/40
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Law (programme PrF, PR_)
 • Law (programme PrF, M-PPV)
Course objectives (in Czech)
Tento předmět bude volně navazovat na předmět Zdravotnické právo I (dále jen „ZP I“). Pozornost bude věnována specifickým problémům zdravotnického práva. Zdravotnické právo II tak bude doplněním předmětu ZP I a rozvinutí znalostí. ZP I není však předpokladem pro absolvování ZP II.
Syllabus (in Czech)
 • 1) Informovaný souhlas - Mgr. Pavelek 2) Ochrana osobních údajů ve zdravotnictví; zdravotnická dokumentace - Mgr. Pavelek 3) Právní aspekty euthanasie; wrongful life a wrongful birth; právní aspekty transplantace; očkování a náhradního mateřství - Mgr. Pavelek 4) Trestní řízení proti lékařům – MUDr. Vojtíšek 5) Financování zdravotnictví; veřejné zdravotní pojištění/návštěva VZP – doc. Křepelka 6) Farmaceutické právo – právní úprava léčiv - Mgr. Pavelek
Literature
  recommended literature
 • SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK and Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2016. xxxii, 453. ISBN 9788074006197. info
 • ŽĎÁREK, Roman, Jolana TĚŠINOVÁ, Marta ŠKÁROVÁ, Robert WALTR and František PÚRY. Metodika odškodňování imateriálních újem na zdraví. Vydání první. V Praze: C.H. Beck, 2015. xiv, 164. ISBN 9788074002809. info
 • PRUDIL, Lukáš. Právo pro zdravotnické pracovníky. Praha: Linde, 2014. 178 s. ISBN 9788072019298. info
 • TĚŠINOVÁ, Jolana, Roman ŽĎÁREK and Radek POLICAR. Medicínské právo. Vyd. 1. V Praze: C.H.Beck, 2011. xxxiii, 41. ISBN 9788074000508. info
Teaching methods
lectures, discussions
Assessment methods (in Czech)
Ve zkouškovém období jaro 2020 bude předmět ukončen distanční formou.
Language of instruction
Czech
Further Comments
Study Materials
The course is taught annually.
The course is also listed under the following terms Spring 2015, Spring 2016, Spring 2017, Spring 2018, Spring 2019, Spring 2021.
 • Enrolment Statistics (Spring 2020, recent)
 • Permalink: https://is.muni.cz/course/law/spring2020/MVV3068K